Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Generalforsamling med fokus på samskabelse og sagsomkostninger

Generalforsamling med fokus på samskabelse og sagsomkostninger

Indsattes gæld fra sagsomkostninger og nye projekter, hvor der lægges vægt på samskabelse. Det var to af de temaer, der var i fokus ved Café Exits generalforsamling, der blev holdt mandag den 25. april 2022 i Apostelkirkens menighedslokaler på Vesterbro i København.

Formanden, sognepræst Niels Nymann Eriksen, indledte sin beretning med nogle betragtninger om begrebet samskabelse, som blev indføjet i den aktuelle strategiplan, da den blev vedtaget forrige år. Han nævnte et par konkrete eksempler:

”Ved bestyrelsesmødet før generalforsamlingen viste Peter en videofilm, der skal bruges til at uddanne nye fængselsbetjente til Kriminalforsorgen. I videofilmen er der klip med tidligere indsatte, der fortæller om gode oplevelser, de har haft med fængselsbetjente. Den vinkel er i sig selv overraskende, fordi forholdet mellem indsatte og fængselsbetjente jo traditionelt ikke er et særligt hjerteligt forhold. Men ved at vende om på den forudsigelighed, der vil ligge i de indsattes vinkel på fængselsbetjent-rollen, så skabes der et nyt rum, og i det rum får den indsatte en egen værdighed, fordi han ikke bare fremstår som et menneske, der er presset og ligesom forsvarer sig selv, men som et menneske, der har det overskud at anerkende det gode, som er tilstødt ham.”

Formanden nævnte som et andet eksempel, det motionsprojekt i Søbysøgård Fængsel, der er omtalt i den skriftlige beretning. ”Her har indsatte, ansatte og frivillige været sammen om at stå for motionsaktiviteten, så opdelingen mellem ’dem’ og ’os’ på en måde ophæves.”

”Jeg tror rigtig meget på samskabelse og på potentialet i det for Café Exit fremover, og jeg tror, det i endnu højere grad vil gennemsyre vores organisation og gøre, at det bliver en bevægelse, som sætter mange ringe i vandet.”

Formanden slog til lyd for, at man i stedet for slogans som ”tuff on crime” og konsekvens burde have en tilgang, hvor man lægger vægt på samskabelse og på at opløse de meget bastante ”os-og-dem-opdelinger”, der er i samfundet. ”Der er brug for at skabe en øget grad af fællesskab og samhørighed. Og det er det, jeg mere og mere ser udvikle sig som Café Exits signatur,” sluttede formanden.

Formandens beretning blev suppleret med oplæg af organisationschef Peter Dexters om den nye fireårsaftale for Kriminalforsorgen og af økonomi- og gældsrådgivningskoordinator Henrik Bülow om arbejdet med gældsrådgivning for indsatte og tidligere indsatte.

Peter Dexters fortalte, at den nye aftale for Kriminalforsorgen, der gælder for 2022-2025, betyder, at der afsættes flere ressourcer til at kunne øge personalet og kapaciteten i fængslerne.

I aftalen er der også et større fokus på tilbud om uddannelse til indsatte, ligesom dømte får øget mulighed for at blive fri for gæld fra sagsomkostninger. Pt. forhandles der om, hvordan det konkret skal ske, men begge punkter er noget, Café Exit har lagt stor vægt på i dialogen med politikerne.

Peter fortalte afslutningsvis, at Café Exit som opfølgning på samarbejdet med andre organisationer i maj holder en samling, hvor vi inviterer civilsamfundsorganisationer, Kriminalforsorgen, fængselsbetjente, erhvervsliv, indsatte, tidligere indsatte, frivillige m.fl. til en dag, hvor vi vil se på, hvordan de politiske beslutninger kan omsættes i praksis. For det kræver en fælles indsats.

Henrik Bülow fortalte, at det er blevet muligt at tage flere sager, fordi antallet af frivillige gældsrådgivere er steget fra 10 til 22.

Han gennemgik det typiske forløb, når en bruger henvender sig: Det første trin består i, at der laves en gældsoversigt, så personen får overblik over, hvad vedkommende skylder. Hvis personen sidder ind, sker der ikke mere, før vedkommende løslades.

De fleste løsladte er på kontanthjælp, og nogle er i arbejde. Det er muligt for det offentlige at foretage lønindholdelse i forhold til personens betalingsevne. Betalingsevnen er det beløb, som en person efter det offentliges mening bør kunne betale af på sin gæld, når de nødvendige udgifter til at bo og leve for er betalt. En enkeltperson skal efter den gældende takst i 2022 have 6.790 kr. at leve for om måneden, og der må kun ske lønindholdelse af det beløb, der ligger over de 6.790 kr. Når al gæld til offentlige er væk, kommer turen til private kreditorer. Det er dog sjældent, at en sag når så langt.

Henrik fortalte også om mulighederne for gældssanering og eftergivelse af gæld til det offentlige. Gældssanering af privat gæld hæmmes ofte af, at personen har en betydelig gæld til det offentlige. Og det er ikke muligt med den gældende lovgivning at få eftergivet gæld til det offentlige, hvis den stammer fra kriminalitet. I 97 % af de sager, hvor der eftergives gæld til det offentlige, skyldes det dødsfald, så slægtninge ikke kommer til at hænge på gælden.

Overskud på 34.000 kroner

Café Exit havde i 2021 indtægter på godt 6,9 mio. kroner sammenlignet med godt 6,1 mio. kroner i 2020. Udgifterne lå på godt 6,8 mio. kroner mod godt 6,0 mio. kroner i 2020. Dermed sluttede 2021 med et overskud på 34.000 kroner sammenlignet med 73.380 kroner i 2020.

Regnskabet, der var forsynet med en blank revisorpåtegning, blev enstemmigt godkendt.

Genvalg til bestyrelsen

Erik Adrian, Niels Nymann Eriksen, Hans Andersen, Elmo Due blev genvalgt til bestyrelsen for to år. Herudover består bestyrelsen af Henrik Nepper-Christensen, William Rentzmann og Birgitte Mazanti.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde blev Niels Nymann Eriksen og Erik Adrian genvalgt som henholdsvis formand og næstformand.

Ruth Gøjsen Andersen og Povl Götke blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.

Læs mere

• Hent referat af generalforsamlingen

• Hent årsrapport med regnskab for 2021

• Hent beretning for 2021-2022

Ny aftale for Kriminalforsorgen for 2022-2025 (fra Café Exits hjemmeside)