Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Ny aftale for Kriminalforsorgen: Øget mulighed for, at dømte kan blive fri for gæld fra sagsomkostninger – og flere penge til civilsamfundsorganisationer

(Foto: Bent Dahl Jensen)

Ny aftale for Kriminalforsorgen: Øget mulighed for, at dømte kan blive fri for gæld fra sagsomkostninger – og flere penge til civilsamfundsorganisationer

Der er flere gode nyheder i den aftale, som midt i december blev indgået for Kriminalforsorgen – blandt andet, at dømte får øget mulighed for at blive fri for gæld fra sagsomkostninger. Tidligere indsatte skal dog væbne sig med tålmodighed lidt endnu, for de nye tiltag er ikke trådt i kraft. Efter nytår skal en arbejdsgruppe komme med konkrete forslag til, hvordan ordningen skal udformes, og der skal fremsættes og vedtages et lovforslag i Folketinget, før de kommende ændringer træder i kraft. Så der er brug for lidt tålmodighed, men den nye aftale er et vigtigt skridt på vejen. For nu bliver der taget fat på at løse problemerne med de tyngende sagsomkostninger.

I den nye fireårige aftale for Kriminalforsorgen, som regeringen har indgået med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, står der: ”For at motivere dømte til ikke at begå ny kriminalitet og dermed skabe mulighederne for et tryggere Danmark, er aftalepartierne enige om at forbedre mulighederne for, at tidligere dømte kan blive fri for gæld fra straffesagsomkostninger, såfremt de ved deres adfærd gør sig fortjent til det, og de ikke har økonomiske muligheder for at afdrage på gælden.”

Café Exit har utallige gange rejst spørgsmålet om sagsomkostningerne, da de efterlader mange indsatte med en stor gæld, som de ofte ikke har mulighed for at betale tilbage – og gælden kan være en væsentlig hindring for at søge arbejde og leve uden kriminalitet.

Ifølge aftalen skal der også nedsættes en arbejdsgruppe, som med inspiration fra betænkningen om sagsomkostninger i straffesager, der er afgivet i oktober 2014, skal udarbejde en ny model for opkrævning af straffesagsomkostninger, som tager udgangspunkt i en noget-for-noget-tilgang. Arbejdsgruppen ventes at fremlægge sit forslag inden sommerferien 2022.

Café Exits organisationschef, Peter Dexters, glæder sig over, at reglerne bliver ændret. ”Det vil gøre det muligt for mange tidligere indsatte at få skabt sig en fornuftig økonomi. Det er noget, vi og andre har kæmpet for i årevis, så herfra er det blot at opfordre til en fornuftig udmøntning af regelændringen,” siger Peter Dexters.

Pulje til civilsamfundsorganisationer

Et andet glædeligt punkt i aftalen er, at der afsættes en civilsamfundspulje på 5 mio. kroner i 2022 og 10 mio. kroner årligt i 2023-2025. Puljen kan søges af relevante civilsamfundsorganisationer til konkrete indsatser for indsatte. Samtidig skal Kriminalforsorgen udarbejde en samlet strategi for samarbejde med civilsamfundet for at styrke samspillet med sektoren.

Andre punkter i aftalen

Hele aftalen fylder 37 sider, og blandt de øvrige punkter kan nævnes:

• Bedre vilkår for børn af indsatte – bl.a. for at kunne kommunikere via video.

• Bedre samarbejde med kommunerne om løsladelse – herunder at indsatte som udgangspunkt løslades i begyndelsen af ugen (mandag-onsdag).

• Mulighed for at udføre samfundstjeneste i private virksomheder.

• Oprettelse af flere uddannelsesafdelinger i fængslerne.

• Fængselsbetjente får mere frihed og tid til kerneopgaven ved at fjerne unødvendigt bureaukrati og give friheden tilbage til fængselsbetjentenes faglige skøn (bl.a. ved brug af disciplinær straf af indsatte).

Aftalen indebærer også, at der afsættes penge til at leje 300 fængselspladser i Kosovo til udvisningsdømte udlændinge, og at kapaciteten arrester og fængsler i Danmark skal øges med 326 pladser i perioden 2022-2025.

Fokus på at straffe klogere

Peter Dexters siger om aftalen i sin helhed:

”Vores samlede vurdering af aftalen er, at det faktisk kan være første skridt til at vi i Danmark fokuserer mere på at straffe klogere, fremfor blot at straffe ”hårdere” eller ”blødere”.

Det næste skridt må være at skabe et bredt samarbejde mellem alle aktører på området: Kriminalforsorgen, kommuner, erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer m.fl.

I dette samarbejde er det vigtigt, at vi har et længere sigte end aftalens fire år, da ambitiøse samfundsforandringer ikke sker på kort sigt. En af Café Exits vigtige opgaver i dette samarbejde vil være at engagere indsatte og ex-indsatte, da ingen indsatser vil kunne lykkes, uden at de selv er med.”

Artiklen er skrevet 16-12-2021 og opdateret 21-12-2021.

Læs mere

Kort fakta-oversigt over aftalen for Kriminalforsorgen, Justitsministeriet, 15-12-2021

Aftale om Kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 (hele aftalen), Justitsministeriet, 15-12-2021

Politisk flertal lander ny aftale for Kriminalforsorgen (pressemeddelelse) , Justitsministeriet, 15-12-2021