Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Nytårshilsen

Nytårshilsen

Venner! Der er sket meget i Café Exit i 2021 – for vores brugere, frivillige, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Hvis vi starter med årets afslutning, så blev der landet en ny politisk flerårsaftale, som sætter retningen for Kriminalforsorgen de næste fire år. Der er skrevet om aftalen både i medier og i vores egne opslag, så jeg vil ikke kommentere den yderligere her, men blot konstatere, at den på mange punkter peger i en positiv retning og lægger op til, at Café Exit kan og skal gøre endnu mere i de kommende år. Det er vi mange, der glæder os til!

Det er i denne forbindelse også værd at bemærke, at der op til flerårsaftalens indgåelse har været et ekstraordinært tæt og bredt samarbejde mellem en række civilsamfundsorganisationer i forhold til at skabe viden og opmærksomhed blandt politikerne. Dette samarbejde skal vi fortsætte med – både i forhold til det politiske niveau, men i høj grad også i forhold til at skabe bedre muligheder for vores brugere.

I 2021 har vi selvfølgelig som alle andre været ramt af corona og de medfølgende restriktioner. Vi har i den situation oplevet, at vores fællesskaber er blevet efterspurgt endnu mere, og vi har forsøgt så vidt muligt at kunne mødes indenfor reglerne. Frivillige såvel som medarbejder har i denne situation været fantastiske til at bakke op og være vedholdende. Det betyder, at vi – efter at restriktionerne blev hævet – har oplevet et boom i aktivitet, både i vores individuelle indsatser og vores fællesskaber.

På medarbejderfronten er der sket nogle rokader, og vi har fået flere nye skønne og kompetente kolleger. I Aarhus er Anders kommet til. Han har baggrund som journalist og kriminolog, og har blandt andet sikret, at Café Exit er blevet meget aktiv på sociale medier. I Odense har Kristian taget over og med en baggrund som tidligere leder af fængselsskolen i Nyborg, er han fortsat med at udvikle samarbejdet med alle på Fyn. Sasha er rykket til vores afdeling i København, hvorfra hun sammen med frivillige i kvindeklubben har gjort et kæmpe arbejde i forbindelse med åbningen af det nye kvindefængsel i Jyderup. Endelig skal nævnes Henrik, der blev fastansat som gældskoordinator i København. Henrik kommer med en uddannelse som jurist og stor erfaring med gældsrådgivning. Med ham som tryg base, har vi kunnet udvide vores gældsrådgivning til endnu flere brugere.

Med så kompetente medarbejdere og frivillige er det ikke overraskende, at vi bliver en stadig mere betroet samarbejdspartner for Kriminalforsorgens institutioner. Med risiko for at glemme andre væsentlige aktiviteter, vil jeg lige nævne nogle nye tiltag i og udenfor fængslerne: Vi har sammen med en ekstern frivillig samarbejdspartner Marie-Louise Andreasen startet ”Working Network”, hvor vi engagerer indsatte og tidligere indsatte i at skabe netværk og understøtte hinanden i at gennemføre uddannelse og komme i arbejde. I Nordjylland har vi aftalt et tættere samarbejde med Kragskovhede Fængsel om vores frivilligindsats og samarbejde med personale og indsatte. I Horserød Fængsel er kvindeklubben lynhurtigt blevet afløst af en mandeklub, efter at de kvindelige indsatte er flyttet til Jyderup. To af de tidligere frivillige i kvindeklubben, har fundet ud af at mændene er lige så vilde med kreative aktiviteter. Under corona har vi også opdyrket et nyt fællesskab i ”Motion der smitter”, hvor vi har dyrket motion online med indsatte og andre, og det hele kulminerede foreløbigt med deltagelse i DHL-stafetten i Odense og et parallelt stafetløb i Søbysøgård Fængsel. Også på Fyn har vi indledt et tættere samarbejde med Pension Kværndrup, som generelt afspejler, at vi gerne ser et tættere samarbejde med Kriminalforsorgens pensioner. Endelig har vi i efteråret været med til at starte to nye afdelinger op i Vestre Fængsel, hvor fokus er på uddannelse og udvikling, og hvor Café Exit også fremover vil være en fast del. Opremsningen er ikke udtømmende, og jeg beklager derfor, at jeg ikke har nævnt alle vigtige aktiviteter, men en ting må dog fremhæves. – Nemlig at mange af disse aktiviteter ikke lod sig gøre, hvis ikke vi havde et fremragende samarbejde med fængselspræsterne i de enkelte institutioner. Jeg håber, vi også fremover kan understøtte hinandens arbejde.

Jeg vil gerne slutte denne hilsen af med en betragtning, som står mere og mere klart for mig. En af de allerstørste styrker ved vores forening er, at medarbejdere, frivillige og brugere er meget integrerede. Vi har både medarbejdere og frivillige, som selv har været indsatte, og vi har også medarbejdere og frivillige, som har været ansat i Kriminalforsorgen. Det medvirker til, at vi ikke laver et fællesskab for nogle andre, men at vi indgår i et fællesskab med hinanden.

Lad os fortsætte med at udvide og udvikle det fællesskab i 2022.

Godt nytår!

Peter Dexters
Organisationschef