Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Kronik: Fangerne vil have flere fængselsbetjente!

Kronik: Fangerne vil have flere fængselsbetjente!

Manglen på uniformeret personale har store konsekvenser for de indsatte i landets fængsler. Nu fortæller tidligere indsatte selv, hvordan det kan påvirke afsoningen.

Af Peter Dexters, organisationschef i Café Exit

For nogen er det måske en lidt overraskende overskrift. Og hvis jeg skal være ærlig, så var jeg også selv i tvivl, om hvorvidt der var indsatte, der ville lægge ansigt til dette udsagn. Men det er der, og derfor har Café Exit lavet en kampagne, hvor en række tidligere indsatte ærligt fortæller, hvor vigtigt det er, at der kommer flere fængselsbetjente, og at de fastholdes gennem meningsfuldt arbejde.

Baggrunden for kampagnen er, at Café Exit som frivillig organisation i 15 år har arbejdet på at bygge bro mellem afsoning og et efterfølgende kriminalitetsfrit liv. I de sidste år har vi oplevet, at der er blevet færre og færre fængselsbetjente. Det har konsekvenser på en række forhold både inden og uden for murene. Helt overordnet drejer det sig om sikkerheden samt muligheden for, at man får noget fornuftigt ud af sin afsoning, så man er bedre rustet til at indgå positivt i samfundet, når man bliver løsladt.

Heldigvis er der med den nye politiske flerårsaftale for Kriminalforsorgen sendt et signal fra Christiansborg om, at man godt er klar over, at vi har nået bunden. At den kriminalforsorg, som udlandet tidligere valfartede til for at lære af, er tæt på at blive kørt i sænk. I september 2021 udtalte justitsministeren i Berlingske, at det nu handler om at redde en samfundsbærende institution. Med den nye flerårsaftale skabes der mere attraktive rammer for nye betjente med blandt andet løn under uddannelse. Samtidig er der igen kommet fokus på, at indsatte skal bruge deres afsoning på positiv udvikling frem for passiv venten. Dette kan blive startskuddet til at skabe mening i jobbet for de nye betjente, der som generation ikke vil lade sig nøjes med at være ”nøglesvingere”.

Politikerne kan imidlertid kun lave de overordnede rammer med love og regler og tildeling af ressourcer. For at de forbedrede rammer kommer til at virke, er det nødvendigt, at vi begynder at mobilisere alle dem, der arbejder i og omkring fængslerne, men også befolkningen generelt. For man kan starte en livsændring i fængslet, men man kan kun fuldføre den, når man vender tilbage til samfundet.

I Café Exit ønsker vi at bidrage til at bygge bro mellem indsatte og betjente og mellem fængslerne og samfundet. Derfor er det vigtigt at lade dem, det handler om, komme til orde. Mange tidligere indsatte er selv kede af den unuancerede og til tider fordomsfulde fortælling, der er om indsatte. De har på egen krop mærket, hvad det betyder, og rækker nu en hånd ud til betjentene for at bidrage til, at både indsatte og ansatte går en bedre fremtid i møde. I Café Exit håber vi, at det kan inspirere flere til at række hånden frem – også til dem man nogle gange oplever er ens modstander. I sidste ende handler det om sammenhængskraften i vores samfund.

Viideoen findes i to versioner – dels den fulde version på godt seks minutter, dels en kort version på knap to minutter.