Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Café Exit fastholdt et højt aktivitetsniveau i 2023

” Jeg oplever Café Exit som et frirum,” sagde Jesper Handskemager (stående), der fortalte om at være frivillig i foreningen. (Foto: Bent Dahl Jensen, Café Exit)

Café Exit fastholdt et højt aktivitetsniveau i 2023

Indsatte og tidligere indsatte bruger i stort omfang Café Exits mange tilbud om fællesskab og rådgivning – både i fængslerne og uden for murene. Det konstaterede Café Exits formand, sognepræst Niels Nymann Eriksen med glæde i sin beretning til foreningens generalforsamling onsdag den 17. april i Apostelkirken i København.

Statistikkerne viser, at det i 2023 lykkedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, Café Exit nåede op på i 2022 – efter et par år med begrænsninger på grund af Covid-19-pandemien. Samtidig er der sat nye aktiviteter i gang – bl.a. et projekt med indsatte som frivillige og et projekt med ”fællesskab på tværs”, der involverer indsatte og frivillige udefra.

4.500 deltagere til aktiviteter i fængsler

En stor del af vores aktiviteter foregår i arrester og fængsler. I alt var der 4.510 deltagere til Café Exits træffetider, caféeftermiddage, workshops, motion og andre aktiviteter i fængslerne i 2023 – sammenlignet med 4.529 deltagere i 2022 og 2.774 deltagere i 2021.

En af fængselsaktiviteterne er Koncept-X, som er et projekt, der holdes i samarbejde med uddannelsesafdelinger i flere fængsler. (Læs mere om projektet her.) Deltagelsen i Koncept-X er steget fra 202 i 2022 til 242 i 2023. Deltagelsen er også steget i et næsten tilsvarende projekt, Café Exit laver i samarbejde med Vestre Fængsel: Fra 400 deltagere i 2022 til 574 i 2023.

Herudover har der været 115 deltagere til et nyt projekt, Café Exit kører i samarbejde med flere fængsler, hvor indsatte har mulighed for at blive frivillige i Café Exit allerede under afsoningen.

I slutningen af 2023 blev der – ligeledes i samarbejde med flere fængsler – indledt et nyt projekt, hvor indsatte sammen med frivillige udefra samles om en bestemt aktivitet. Det sker under overskriften ”Fællesskab på tværs”.

Fællesskabsaktiviteter og rådgivning uden for murene

De sociale og kulturelle tilbud uden for murene omfatter bl.a. madklubber, kultureftermiddage, brætspilscafé, hvor tidligere indsatte, pårørende og frivillige mødes, spiser sammen og har fællesskab. Der var 2.852 deltagere til disse aktiviteter i 2023, hvilket er lidt færre end i 2022. Deltagelsen er dog stadig næsten dobbelt så høj som i 2021, hvor der var lige godt 1.500 deltagere.

Disse fællesskaber har stor betydning for brugerne. ”Det er guld værd at komme her. Det er det eneste fællesskab, jeg har,” siger en bruger, som kommer fast i både madklubben og brætspilscaféen i København.

I 2023 blev der påbegyndt 326 nye forløb med økonomi- og gældsrådgivning, mentorforløb og terapeutiske samtaler. Til sammenligning blev der påbegyndt 421 rådgivningsforløb i 2022 og 263 rådgivningsforløb i 2021.

”Et frirum”

I tilknytning til formandens beretning holdt Jesper Handskemager, der er far til en tidligere indsat, et oplæg om at være frivillig i Café Exit.

”Jeg har fra begyndelsen været meget tiltrukket af ånden i Café Exit – og også af, at der blev vist min søn en tillid, som har gjort, at han har fået lov at udvikle sig. Det er derfor, jeg forsigtigt meldte mig under fanerne,” sagde Jesper. Han er mentor for en indsat i Storstrøm Fængsel og om torsdagen er han med i madklubben i København.

”Her får jeg ofte nogle gode samtaler. Det kan ske, når vi står og tilbereder maden, når vi spiser ved bordet, ved opvasken, eller når vi sidder i sofagruppen. Jeg går herfra med en fornemmelse af, at det har været meningsfyldt at være med. Jeg oplever Café Exit som et frirum, og det er et værdsat sted at kunne komme,” sagde Jesper.

Nyt ansigt i bestyrelsen

På generalforsamlingen blev fængselspræst Erik Adrian, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen og informationsmedarbejder Hans Andersen genvalgt til bestyrelsen, og generalsekretær Mette Møbjerg Madsen blev nyvalgt. Hun indtræder i stedet for lektor Elmo Due, der efter flere års medlemskab af bestyrelsen ikke ønskede genvalg.

Formanden takkede Elmo Due for hans dygtige og omhyggelige arbejde i Café Exits bestyrelsen, bl.a. som sekretær og i forbindelse med kirkeprojektet. Der var også en tak fra Hans Andersen, der første gang mødte Elmo, da han var fængselspræst i Vestre Fængsel.

Fængselspræst Mette Kruse Andersen og cand.jur. Samina Hayat blev enstemmigt valgt som suppleanter.

Læs mere

Hent beretning for 2023-2024

Workshops med inddragelse af indsatte breder sig til flere og flere dele af Café Exits arbejde

Hent referat af generalforsamlingen

Hent årsrapport med regnskab for 2023