Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Workshops med inddragelse af indsatte breder sig til flere og flere dele af Café Exits arbejde

Det workshop-koncept, der i 2020 blev introduceret i samarbejde med Søbysøgård Fængsel i projektet Koncept-X, breder sig både til flere fængsler og også internt i Café Exit. Det fremgår af foreningens beretning for aktiviteterne i 2023-2024.

Koncept-X begyndte på Søbysøgårds uddannelsesafdeling H2, hvor alle indsatte er i gang med at tage en uddannelse, og i projektet får de mulighed for at udvikle deres kompetencer gennem workshops, som de er med til at planlægge i samarbejde med fængselspersonalet og Café Exit. De er med til at bestemme indholdet, og de står selv for at afvikle workshopperne i fængslet.

I løbet af 2023 har konceptet bredt sig til Nyborg Fængsel og nu også til Kværndrup Udslusningsfængsel. I 2023 er der også holdt workshop i Enner Mark Fængsel i Østjylland. Ligeledes bruges konceptet i tillempet form på uddannelsesafdelingen i Vestre Fængsel.

Visionsdag gav værdifulde input til strategiplan

Workshop-konceptet blev også taget i anvendelse, da Café Exit i oktober 2023 holdt en visionsdag med omkring 30 deltagere forud for vedtagelsen af en ny treårig strategiplan. Her deltog bestyrelsen, ansatte, frivillige og flere indsatte og tidligere indsatte.

Ved visionsdagen blev indsatte ikke blot inviteret med som deltagere, men også i forberedelsen af dagen. Og dagen viste, at det er værdifuldt at inddrage indsatte og frivillige, når der diskuteres strategi og værdier. For så drejes samtalen væk fra, at nogen skal gøre noget for nogen, til at blive en samtale om, hvordan vi sammen kan gøre noget til fælles gavn.

På baggrund af visionsdagen vedtog bestyrelsen i november en strategiplan for 2024-2026, hvor et af pejlemærkerne er samskabelse. ”Samskabelse er i Café Exit ikke et projekt  eller en aktivitet, men en tænkemåde og arbejdsmetode, der gennemtrænger arbejdet som helhed. Ved at arbejde på denne måde ønsker vi at være brobyggere mellem fængslede, kriminalforsorg og verden udenfor ved at facilitere en fælles indsats for trygge fængselsmiljøer og forebyggelse af kriminalitet.”

Aktivitetsniveauet blev i 2023 fastholdt på et højt niveau

Beretningen viser også, at det i 2023 i det store og hele lykkedes at fastholde det høje aktivitetsniveau, Café Exit nåede i 2022 – efter et par år med begrænsninger på grund af Covid-19-pandemien. Samtidig er der sat nye aktiviteter i gang – bl.a. et projekt med indsatte som frivillige og et projekt med ”fællesskab på tværs”, der involverer indsatte og frivillige udefra.

• Du kan hente hele beretningen her.

Læs mere om Café Exits generalforsamling.