Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Generalforsamling: Tilbageblik på et år, som i høj grad var præget af COVID-19-situationen

Formanden for Café Exits bestyrelse, sognepræst Niels Nymann Eriksen talte i sin beretning bl.a. om udarbejdelsen af en ny strategiplan og flere nye initiativer. (Foto fra Zoom)

Generalforsamling: Tilbageblik på et år, som i høj grad var præget af COVID-19-situationen

Formanden for Café Exit, sognepræst Niels Nymann Eriksen konstaterede i sin beretning på foreningens generalforsamling, at det forløbne år på mange måder har været meget præget af COVID-19-situationen, hvilket har begrænset mulighederne for at være sammen med indsatte, både i fængslerne og til aktiviteter i Café Exit.

Under de givne forhold er der udfoldet stor kreativitet for at opretholde kontakten til vores brugere – og dermed opfylde ønsket om at fremme fællesskab. Når det var muligt, har madklubben mødtes udendørs, og indendørs har deltagertallet været begrænset til fem ad gangen, og så har man mødtes i flere hold.

I kvindeklubben, der havde 10-års fødselsdag i 2020, har frivillige produceret kreative ting, som er sendt ind til kvinder i fængslerne med en hilsen om, at ”vi savner jer”. Det har alt sammen fremmet følelsen af samhørighed.

Der er også iværksat et motionsprojekt, hvor indsatte, frivillige, ansatte dyrker motion sammen over nettet.

Online-generalforsamling

COVID-19-situationen satte også et direkte aftryk på generalforsamlingen, idet den pga. det gældende forsamlingsloft blev holdt online. Den blev holdt på platformen Zoom mandag den 26. april 2021 – med deltagelse af 15-20 personer.

Ny strategiplan

Formanden omtalte i sin beretning også strategidagen i efteråret 2020, hvor der blev taget hul på udarbejdelsen af en ny treårig strategiplan. Ved strategidagen drøftede bestyrelsen, medarbejdere og brugere oplæg i forhold til tre fokuspunkter: Fællesskab, samskabelse og kommunikation. Samskabelse er et nyt fokuspunkt i forhold til den hidtidige strategiplan, hvor det har erstattet fokuspunktet ”dokumentation”. Formanden nævnte, at der i de seneste år er udviklet nye redskaber til evaluering og dokumentation, og dermed er det ikke længere nødvendigt at have dokumentation med som et fokuspunkt. Han tilføjede, at samskabelse altid har været et element i Café Exits arbejde, men at det i de seneste år er blevet et meget centralt begreb i arbejdet, og at det nu bliver anvendt mere systematisk end tidligere. Kernen i samskabelse er, at vi gør noget sammen, frem for at nogen hjælper nogen (andre). Et konkret eksempel er projektet i Søbysøgård Fængsel på Fyn med workshops, hvor indsatte sammen med personalet og aktører udefra mødes og drøfter forskellige emner, fx mulighederne for uddannelse for indsatte.

Podcast-projekt

Som en del af beretningen fortalte Emil H. om podcast-projektet, der begyndte i marts 2020. Emil fik kontakt med Café Exit, mens han var indsat, og fik ideen til at producere podcast med indsatte for at hjælpe til en bedre resocialisering og for at oplyse befolkningen i al almindelighed. Det er tanken, at der i første omgang skal produceres seks portrætter af seks indsatte, som fortæller om deres opvækst og liv, hvad der fik dem til at ændre kurs, og hvor de er henne i livet nu. Det bliver at lytte til podcast-programmerne via hjemmesiden, Facebook og diverse streamingtjenester. Senere bliver de seks programmer fulgt op med flere programmer, hvor redaktionen vil tale med politikere og eksperter og følge op på nogle af de temaer, der kommer frem i portrætterne.

Emil afspillede afslutningsvis en sekvens på 3-4 minutter fra en af de kommende podcasts.

Regnskab og budget godkendt

Organisationschef Peter Dexters fremlagde regnskabet for 2020. Årets indtægter var på godt 6,1 mio. kroner mod knap 5,9 mio. kroner i 2019. Udgifterne lå i 2019 på godt 6,0 mio. kroner mod knap godt 5,8 mio. kroner i 2019. 2020 sluttede dermed med et overskud på 73.000 kr. Og det var ledsaget af en blank revisorpåtegning.

Peter Dexters fremlagde dernæst budgettet for 2021. Der budgetteres med indtægter på 7,4 mio. kroner og udgifter på et tilsvarende beløb.

Regnskabet, revisionsprotokollatet og budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Genvalg til bestyrelsen

Tidligere departementschef Henrik Nepper-Christensen, tidligere direktør i Kriminalforsorgen William Rentzmann og centerleder Birgitte Mazanti blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen for to år.

Konsulent Ruth Gøjsen Andersen og fængselspræst Povl Götke blev enstemmigt genvalgt som suppleanter.

• Hent referat af generalforsamlingen her.

• Hent beretning her.

• Hent årsregnskab for 2020 her.