Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Tænketank: Ungdomskriminalitetsnævn kan krænke 12-åriges menneskerettigheder

Den danske regerings store udspil rettet mod ca. 700 ungdomskriminelle ned til 12 år kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (EMRK) artikel 6, skriver Information.dk. Avisen skriver videre:

Artikel 6 handler om retten til en retfærdig rettergang, når man står anklaget for en forbrydelse, og den giver en række fundamentale retsgarantier i processen. Blandt de vigtigste er adgangen til en forsvarer, udfærdigelsen af et anklageskrift, retten til at føre vidner, formodningen om den tiltaltes uskyld, indtil det modsatte er bevist, et forbud mod tvang til selvinkriminering samt åbenhed i retsplejen, hvilket f.eks. betyder, at pressen i udgangspunktet har adgang til at overvære en sag.

”Det fremsatte forslag må antages at være i strid med EMRK art. 6,” skriver den retspolitiske tænketank Forsete i et åbent brev til Folketingets Retsudvalg.

Brevet, som er underskrevet af en række forsvarsadvokater, professorer, to fhv. retspræsidenter samt Fængselsforbundets formand, nævner også Børnekonventionen.

”Reelt er udspillet en nedsættelse af den kriminelle lavalder. Man prøver at tale sig uden om, at der er tale om straffeprocessuelle indgreb, men når der er tale om straffeprocessuelle indgreb, skal man overholde Menneskerettighedskonventionens artikel 6,” siger Forsetes formand, forsvarsadvokat Helle Lokdam.

Tænketanken står ikke helt alene med sin bekymring. Vicedirektør Louise Holck fra Institut for Menneskerettigheder fortæller, at instituttet tog initiativ til et møde den 8. januar med en række aktører på området – blandt andre juraprofessor Jørn Vestergaard fra Københavns Universitet, der tidligere har kritiseret regeringens udspil.

”Vi har læst regeringens udspil. Umiddelbart kan der være nogle retssikkerhedsmæssige problemer og menneskeretlige spørgsmål. Vi deler bekymringen. Men Institut for Menneskerettigheder afventer det endelige lovforslag, før vi siger mere,” siger Louise Holck til Information.dk.