Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Online-konference om forslag til næste flerårsaftale om Kriminalforsorgen

Den rets- og kriminalpolitiske tænketank Forsete har sammen med Dignity, Fængselsforbundet i Danmark og Café Exit taget initiativ til at samle organisationer i civilsamfundet om at give forslag til den kommende flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Der har i de forløbne uger været holdt flere workshops med deltagere fra en bred kreds af civilsamfundsorganisationer, og forslagene fra disse workshops bliver præsenteret ved en online-konference fredag den 28. maj kl. 10-12.30. Her deltager retsordførere fra de politiske partier, og de får lejlighed til at respondere på forslagene i en paneldebat.

Programmet for konferencen

10.00-10.30: Kort indledning ved MF Karina Lorentzen (SF) og præsentation af temaet ved professor Linda Kjær Minke, SDU

10.30-11.30: Præsentation af forslag fra 4 workshops om emnerne:

    • Bedre chancer efter fængsling

    • Bedre brug af straf og fængsling

    • Bedre sikkerhed for alle

    • Bedre forståelse af og kontakt til verden udenfor for indsatte

11.30-12.30: Paneldebat med folketingsmedlemmer på baggrund af forslagene

Uformel snak om eftermiddagen

Om eftermiddagen er der mulighed for at deltage i en uformel snak online om konferencen og forslagene. Det sker kl. 15-16, og samtalen indledes med en et kort referat af, hvad der skete om formiddagen.

Der vil være plads til op til 300 online-deltagere på zoom. Tilmelding til begge dele skal ske pr. e-mail til tilmeld@anneokkels.dk. Husk at skrive, om man tilmelder sig til konferencen på zoom og / eller til den uformelle online snak kl. 15. Man vil modtage et link i ugen inden konferencen.

Initiativtagerne holder konferencen, fordi de er bekymrede for udviklingen i Kriminalforsorgen og især i arresthusene og fængslerne. ”Vi ser en udvikling præget af øget brug af fængsel og mindre brug af alternativer til fængsel, et stærkt fokus på fysisk og teknisk sikkerhed og restriktioner og mindre fokus på dynamisk sikkerhed og positive relationer mellem indsatte og ansatte samt en faldende brug af udgang, frigang, behandling i fængslerne og prøveløsladelse. Dette har medvirket til overfyldte fængsler og til et råt og konfronterende miljø i fængslerne. Hvilket igen har ført til personaleflugt og vanskeligheder ved at rekruttere personale. For lidt personale i overfyldte fængsler er uheldigt for fængselsmiljøet – en ond cirkel, der bør gøres noget ved,” hedder det i oplægget til konferencen.

• Læs mere om konferencen her.