Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Online-foredrag om sagsomkostningernes betydning for resocialiseringen

Mange indsatte står med en stor gæld, når de løslades fra fængslet, fordi de bliver opkrævet for sagsomkostninger, som ofte udgør et 6-cifret beløb. Denne gæld er en stor barriere i forhold til at ville vende tilbage til en tilværelse i samfundet uden kriminalitet. Gælden fra sagsomkostningerne har mange negative konsekvenser. Det kom tydeligt frem ved et online-foredrag, Café Exit holdt i slutningen af februar.

Her fortalte lektor Annette Olesen, Aalborg Universitet, forskningsassistent Kasper Jørgensen og kriminolog Anders Brinck Rosenholm (nu ansat i Café Exit) om sagsomkostningernes omfang, om deres negative konsekvenser i forhold til at søge arbejde, komme i uddannelse og opbygge nye venskaber samt om juridiske uklarheder i forhold til, hvilke omkostninger indsatte er forpligtet til at betale.

De tre oplægsholdere udgav i november 2020 sammen med projektkonsulent Theis Holm Trabolt antologien Sagsomkostninger i straffesager – ny viden om et gammelt problem. I den belyses effekten af sagsomkostninger i straffesager, og den indeholder ny viden på området i forlængelse af Annette Olesens ph.d.-afhandling Løsladt og gældsat fra 2013.

”Fremtidsprognosen viser, at hvis vi ikke ændrer på den nuværende ordning, kan vi forvente, at den samlede gæld fra sagsomkostninger stiger fra de nuværende 4,4 mia. kroner til 13 mia. kroner i 2030,” hedder det i en omtale en af den nye undersøgelse. Det oplyses videre, at 72 % af skyldnerne i 2016 var uden betalingsevne, og at de tegnede sig for 80 % af den samlede gæld. En meget stor del af sagsomkostningerne bliver med andre ord aldrig betalt.

»Det er ikke nyt, at gælden fra straffesager er et stort problem for mange, men det er relativt nyt med rentetilskrivning (på 8 % om året, red.), og det gør det kun endnu sværere for folk i den gruppe at betale. Det vil sige, at incitamentet bliver endnu lavere for at arbejde eller uddanne sig,« udtalte Annette Olesen i januar til Politiken.dk.

Se (eller gense) online-foredraget om sagsomkostninger

Links til relaterede artikler:

Læs mere om antologien Sagsomkostninger i straffesager – ny viden om et gammelt problem

‘Statens dummebøde’ gør det svært for dømte at slippe af med gæld, når de kommer ud af fængslet, Politiken.dk, 17-01-2021 (betalingsartikel)

Sagsomkostninger i straffesager er rene fantasimilliarder i statsbudgettet (kronik), Berlingske, 23-11-2020

Gigantiske advokatregninger gør det umuligt for mange tidligere kriminelle at komme tilbage til samfundet (kronik), Politiken.dk, 04-01-2018 (betalingsartikel)