Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Online-foredrag om prisonisering, fængselskultur og fængselspraksis

Hvordan reagerer indsatte på frihedsberøvelsen, når de fængsles for at afsone en dom? Hvordan har fængselskulturen udviklet sig i de seneste år? Det var et par af de spørgsmål, der blev belyst, da professor MSO i kriminologi Linda Kjær Minke holdt online-foredrag for frivillige og ansatte i Café Exit i slutningen af marts. Hun talte også om, hvordan kontakten med det omgivende samfund kan imødegå prisonisering og dermed fængselsopholdets skadelige virkninger.

Linda Kjær Minke kom også ind på effekten af de skærpede regler for, hvornår indsatte skal idømmes disciplinærstraffe, herunder brugen af strafcelle, som et politisk flertal indførte for nogle år siden. En rapport, der evaluerer effekten af disse stramninger, viser, at antallet af anbringelser i strafcelle steg fra 2.867 i 2014 til 4.084 i 2017. Antallet af langvarige anbringelser (over 15 dage) i strafcelle steg endnu mere – fra 4 i 2014 til 521 i 2017. Forklaringen på den øgede brug af strafcelle er bl.a. at straffen for at have en mobiltelefon i fængslet er skærpet, at indsatte idømmes strafcelle ved femte og efterfølgende overtrædelser af rygeforbuddet, at indsatte idømmes strafcelle, hvis de anvender et grimt sprog eller udviser dårlig opførsel.

Du kan se en optagelse af online-foredraget med Linda Kjær Minke her.

Læs mere

Rapport om anvendelse, oplevelse og effekt af Kriminalforsorgens disciplinærstraffe og andre administrative reaktioner

Rapport om medarbejdernes syn på Kriminalforsorgen