Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Tidsplan for afvikling af COVID-19-restriktioner i fængslerne

Kriminalforsorgen har lavet en overordnet tidsplan for, hvordan og hvornår de nuværende COVID-19-restriktionerne kan ophæves, så det sker sundhedsmæssigt. ”Restriktioner i specielt udgang og besøg er belastende for de indsatte og deres pårørende, herunder deres børn, så det er vigtigt, at vi holder øje med smittesituationen, så vi kan lempe på restriktionerne, så snart der er mulighed for det. Derfor er jeg glad for, at vi kan fremlægge en tidsplan for, hvordan en gradvis normalisering kan se ud, hvis smittesituationen ikke ændrer sig til det værre. Det giver tryghed for både pårørende og indsatte, at de kan se, hvad vi arbejder henimod,” siger Ina Eliasen, direktør i Kriminalforsorgen.

Tidsplanen for afvikling af COVID-19-tiltag er udarbejdet ud fra den nuværende smittesituation. Afhængig af udviklingen vil lempelserne af tiltagene kunne både fremrykkes og udskydes.

Uge 13 og 14 (påsken):
Indsatte, som har tilladelse til uledsaget udgang, kan afvikle en uledsaget udgang til familien i forbindelse med påsken. Indsatte og varetægtsarrestanter, der ikke skal på udgang i påsken, får mulighed for et ekstra uoverværet besøg i påsken for at kompensere for, at denne gruppe ikke kan få mulighed for udgang. Besøg af mindreårige børn vil i den forbindelse blive prioriteret.

Uge 17:
Kriminalforsorgen vil afhængigt af erfaringerne fra påskeudgangene se på mulighederne for at normalisere de indsattes muligheder for udgang yderligere. Hvis smittesituationen tillader det, vil mulighederne for uledsaget udgang blive normaliseret fuldt ud.
I samme uge vil Kriminalforsorgen se på en hel eller delvis normalisering af uovervågede besøg og eventuelt også overvågede besøg. Dette vil ske ved at stille krav til besøgende om negativ corona-test.

Uge 20:
Kriminalforsorgen vil på dette tidspunkt se på mulighederne for at normalisere afvikling af ledsagede udgange til familie og kulturudgange.

Læs hele artiklen på Kriminalforsorgens hjemmeside