Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt studie: Over halvdelen med domme på max. 1 år, afsoner i fodlænke eller samfundstjeneste, men andelen har været faldende siden 2016

En række reformer af straffesystemet har kraftigt øget brugen af fodlænke og samfundstjeneste, mens brugen af traditionel fængselsstraf falder. Det viser et studie fra Rockwool Fonden, der har set på, hvilken effekt reformerne af samfundstjeneste og fodlænke siden 1990 har haft på tilbagefaldet til kriminalitet. Studiet ser på domme af en varighed på op til ét år.

Den store reform af samfundstjeneste i år 2000 øgede afsoningen udenfor fængslerne betragteligt, fra 6,5 procent i 1999 til knap 30 procent i 2001, når det gælder domme under ét år. Derefter har indførelsen af fodlænke i 2005 og de efterfølgende udvidelser af ordningen i 2006-2013 øget chancen for ikke at afsone i fængsel. Samfundstjenestereformen i 2015 øgede igen tallet, og i 2016 var det således næsten to ud af tre af de relevante dømte, der afsonede i et alternativ. Siden da er tallet faldet, så det nu som nævnt er lidt over halvdelen, der afsoner udenfor fængslerne.

Studiet viser endvidere, at personer, der idømmes fodlænke eller samfundstjeneste, har lavere risiko for tilbagefald til kriminalitet end dem, der afsoner i fængsel. Men det skyldes, at man udvælger de mest ressourcestærke til at afsone i alternativerne, ikke afsoningsformen i sig selv, skriver Rockwool Fonden.

Link til undersøgelse fra Rockwool Fonden