Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

(Foto fra videoen med Jønne og Andreas)

Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Fire ud af fem indsatte, der har gennemført en netværksrådslagning har fået kontakt med familie og/eller deres nære netværk igen. Og de oplever, at rådslagningen har været med til at forbedre kommunikationen og styrke deres indbyrdes relationer. Det viser erfaringerne fra projektet Fra Fængsel til Frihed.

”Jeg har fået kontakt til familien igen. Har faktisk fået en ekstra god kontakt. Vi har aftalt, at vi har en månedlig komsammen, hvor vi hygger og spiser.”

Det fortæller en tidligere indsat, der har gennemført en netværksrådslagning i projektet Fra Fængsel til Frihed.

Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Fængsel har i projektet afprøvet netværksrådslagning som metode til at skabe bedre livsvilkår for indsatte, både under og efter afsoning.

 

Fokus på løsninger

Netværksrådslagning understøtter samtaler mellem en indsat og personens netværk om temaer, der er væsentlige for at skabe ro under afsoningen og forberede tiden efter afsoning. Den indsatte er hovedpersonen i netværksrådslagningen, hvor fokus er på løsninger frem for problemer. Den indsatte beslutter selv, hvem fra netværket der skal inviteres til netværksrådslagningen, og de spørgsmål, der skal drøftes. Det sker med sparring fra en professionel, uvildig person, kaldet en samordner.

Det langsigtede mål med netværksrådslagning er at forebygge, at indsatte havner i ny kriminalitet og at hjælpe til, at de kommer i uddannelse eller arbejde efter løsladelse.

 

4 ud af 5 har fået kontakt til familien igen

33 indsatte har gennemført en netværksrådslagning i projektperioden. De fleste er mænd i alderen 30-37 år.

Mere end fire ud af fem af dem, der har gennemført en rådslagning, har genetableret og vedligeholdt kontakten til alle eller nogle fra deres nære netværk. Og de oplever, at det har forbedret kommunikationen og styrket deres indbyrdes relationer.

Netværksrådslagningerne har blandt andet handlet om samvær med børn under afsoningen, om at genetablere kontakt med børn eller øvrig familie og netværk, om forældremyndighedssager, skilsmisse og udvisningsdomme.

 

Erfaringerne skal bredes ud

Erfaringsopsamlingen fra projektet viser, at metoden netværksrådslagning er velegnet til:

 • at forbedre kommunikationen mellem indsatte og deres netværk
 • at styrke relationer mellem indsatte og deres netværk
 • at øge motivationen hos indsatte og deres netværk i forhold til at arbejde med løsninger for fremtiden og skabe en fremtid uden kriminalitet
 • at understøtte og styrke andre resocialiseringsindsatser til indsatte.

De tre fængsler har taget metoden til sig og fortsætter med, i samarbejde med Café Exit, at tilbyde netværksrådslager til indsatte. Håbet er, at tilbuddet også vil sprede sig til andre fængsler. Erfaringsopsamlingen giver en række anbefalinger til, hvordan det kan ske.

 

FAKTABOKS

Fra fængsel til frihed – kort

 • Fra Fængsel til Frihed er gennemført af Socialt Udviklingscenter SUS og Café Exit i samarbejde med Nyborg Fængsel, Horserød Fængsel og Møgelkær Fængsel. Projektet har haft et tæt samarbejde med fængselspersonale og de kommuner, de indsatte løslades til.
 • Projektets formål var at afprøve metoden netværksrådslagning for indsatte og at implementere metoden i Café Exit og de deltagende fængsler og kommuner.
  • Projektet har uddannet tre medarbejdere fra Café Exit i Aarhus, København og Odense som samordnere. Samordnerne har hjulpet indsatte med at arrangere møder med personer fra netværket og med at fastsætte dagsorden for rådslagningen.
 • 33 indsatte og personer fra deres netværk har gennemført en rådslagning.
 • Fra Fængsel til Frihed løb fra januar 2015 til december 2017 og var finansieret af Den A.P. Møllerske Støttefond.
 • Hent erfaringsopsamling fra Fra fængsel til Frihed som pdf

 

Læs og se mere