Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Café Exit har vedtaget ny strategiplan med fokus på fællesskab, kommunikation og dokumentation

Nøgleordene for Café Exits arbejde i 2018-2020 bliver fællesskab, kommunikation og dokumentation. Det fremgår af den strategiplan, som foreningens bestyrelse vedtog i december.

Forud for vedtagelsen af strategiplanen for 2018-2020 har der været en længere proces, fortæller bestyrelsens formand, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, for at nå frem til de formuleringer, der skal give retning til Café Exits arbejde over de kommende tre år.

”Først har vi i bestyrelsen udvalgt de tre hovedområder, nemlig fællesskab, kommunikation og dokumentation. Dernæst havde vi en temadag, hvor bestyrelse og medarbejdere drøftede, hvordan disse ord kunne udmønte sig i Cafe Exits arbejde, og endelig har bestyrelsen vedtaget de formuleringer, som nu kan læses på hjemmesiden,” siger Niels Nymann Eriksen.

Strategien er inddelt i tre hovedområder: Fællesskab, kommunikation og dokumentation, og rækkefølgen er ikke tilfældig.

”Efter den proces, vi har været igennem, står det klart, at fællesskab er det Café Exit frem for alt kan og skal bidrage med. Men det skal gøres på en kvalificeret måde, som er bevidst om virkningerne af indsatsen og forsøger at videregive de erfaringer, der opsamles i arbejdet, til beslutningstagere og andre grupper i samfundet. Derfor er også dokumentation og kommunikation prioriterede områder,” siger Niels Nymann Eriksen.

 

Café Exits grundfortælling

Samtidig med vedtagelsen af den nye strategi er der også blevet formuleret en grundfortælling, der kort beskriver, hvad og hvem Café Exit er. Desuden har foreningens mission og vision været igennem en sproglig revision.

”I grundfortællingen har vi forsøgt at sammenfatte, hvad det egentlig er, vi vil og kan i en sammenhængende og kortfattet plan. Den centrale formulering er, at vi vil “tilbyde meningsfulde alternativer (til kriminel adfærd) i form af sunde relationer og inkluderende fællesskaber”,” siger Niels Nymann Eriksen.

 

Strategiplan for 2018-2020

 

Fællesskab

En af vores grundkompetencer er at hjælpe mennesker, der gennem fængsling har været lukket ude af samfundet, til at blive en del af fællesskabet igen.

  • Styrke og udvikle de eksisterende fællesskaber både indenfor og uden for fængslerne.
  • Afprøve sognemenigheders mulighed for at hjælpe tidligere indsatte tilbage i samfundet, og arbejde i retning af, at der etableres en national struktur for dette.
  • Indsamle viden og skabe kontaktflader til andre fællesskaber (fx idrætsforeninger).

 

Kommunikation

Cafe Exits eksterne kommunikation har et dobbelt formål: dels at være fortaler for indsatte i samfundet, dels af gøre samfundet, og dets beslutningstagere, opmærksom på værdien af Café Exits arbejde.

  • Café Exit er med til at sætte fokus på indsatte og tidligere indsattes udfordringer gennem cases og gode historier.
  • Café Exit indtager i højere grad end hidtil rollen som ekspert i spørgsmål, der vedrører resocialisering. Ekspert i kraft af vores erfaring inden for området.
  • Der arbejdes strategisk i retning af at opnå synergi med andre aktører omkring politiske og værdimæssige budskaber.
  • Café Exits samarbejde med Fangekoret får en mere strategisk karakter, så Fangekorets unikke adgang til både den brede befolkning og politikerne bruges til at informere om betydningen af resocialisering.

 

Dokumentation

Styrke dokumentation af effekterne ved resocialiseringsarbejde. Café Exits arbejde dokumenteres af hensyn til egen læring og for at kunne vise betydningen af Cafe Exits arbejde.

  • Sammen med fagpersoner fastlægges alle nødvendige registreringer, som er nødvendige for at have grundlag for at kunne synliggøre effekter af arbejdet.
  • Sammen med fagpersoner arbejdes der på at udvikle muligheder for måling af effekt af arbejdet.
  • Fagpersoner beskriver effekterne af Café Exits arbejde for at tydeliggøre betydningen af arbejdet.

 

Grundfortælling, mission og vision

 

Cafe Exits grundfortælling

Café Exit er en vej ud af fængslet og ind i samfundet som bidragende borger.

Som en del af civilsamfundet arbejder vi på at mindske kriminel adfærd og dermed antallet af ofre. Det gør vi ved at tilbyde et meningsfuldt alternativ i form af sunde relationer og inkluderende fællesskaber. Kvalificerede frivillige udgør en vigtig del af disse fællesskaber. Vores indsats retter sig bl.a. mod borgere, som er uden for arbejdsmarkedets umiddelbare rækkevidde, og som myndighederne har svært ved at nå.  Arbejdet er helhedsorienteret og inkluderer bl.a. netværksrådslagning, gældsrådgivning, mentorforløb og samtaler med terapeut eller præst.

 

Mission

Café Exit er et kirkeligt socialt arbejde, som formidler muligheder og giver nyt håb til indsatte og tidligere indsatte. Gennem en relationsbåret indsats støtter vi den enkelte i at erhverve sig indsigter og udvikle egne ressourcer, der kan hjælpe til at tage ansvar for eget liv, bryde tidligere mønstre og indtage en plads i samfundet.

 

Vision 

Café Exit vil bidrage til at skabe et samfund, hvor straffede personer bliver integrerede i fællesskabet. Dette sker dels ved at støtte indsatte og tidligere indsatte på deres vej ud i samfundet, dels ved at påvirke politikere og borgere til at se straffede personer som mennesker, der kan bidrage til fællesskabet.