Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Netværksrådslagning sætter familien i spil

Netværks-rådslagning

Ud af fængslet og hvad så? 

Café Exit tilbyder netværksrådslagning til indsatte, som snart skal løslades fra Kriminalforsorgens fængsler og pensioner. Netværksrådslagning er en metode, der kan forberede og støtte indsatte i den svære overgang fra fængsel til frihed.

“Det handler om at finde ressourcerne i netværket og sætte dem i spil,” siger Louise Warning, der er socialkoordinator i Café Exit Odense. Hun er uddannet til at være samordner (tovholder) og står for rådslagningerne med indsatte i fynske fængsler.

 

Hvad er en netværksrådslagning?

Ved en netværksrådslagning arbejder man fremadrettet i en erkendelse af, at vi ikke kan ændre på det, der er sket.

Målet at sætte fokus på hovedpersonen (den indsatte) og inddrage og aktivere hans/hendes private netværk. Vi har fokus på hovedpersonens ønsker, ambitioner og håb. Vi ser på, hvor der er stærke sider, som kan styrkes. Og målet er at finde løsninger – ofte i form af aftaler om, hvordan kommunikationen skal være mellem hovedpersonen og netværket, og om hvordan netværket kan støtte hovedpersonen.

Det er hovedpersonen, der bestemmer, hvem der skal inviteres til netværksrådslagningen. Det kan være familie, venner, frivillige og måske fagpersoner. Det er så samordnerens opgave at kontakte de pågældende for at høre, om de vil deltage i en netværksrådslagning. Samordneren taler også med de pågældende om de spørgsmål, der skal tales om, så alle møder velforberedte op til netværksrådslagningen.

Ved selve netværksrådslagningen indleder samordneren med at ridse rammerne op for rådslagningen. Derefter går samordneren udenfor, så hovedpersonen og netværket kan tale privat sammen, og målet er, at de alle bliver enige om en aftale, der kan støtte hovedpersonen. Det kan fx være, at de skal ringe til hovedpersonen en gang om ugen, på et bestemt tidspunkt, eller en aftale om besøg i fængslet. Når det private møde er forbi, kaldes samordneren igen ind og får oplyst, hvilke aftaler der er indgået, og man slutter med at aftale et møde, hvor man skal følge op på aftalerne.

 

Hvorfor bruge netværksrådslagning?

Café Exit tilbyder hjælp til at at tage den første svære samtale, hvis man har brudt broerne til familie og venner.

“Det kræver mod og mandshjerte at ringe til sin kone, som man måske har børn sammen med, hvis man har stoppet kontakten, mens man sidder inde,” siger Hans Andersen, der er medarbejder i Café Exit og tidligere har siddet i fængsel.

“Derfor vil vi godt tage den første kontakt, så vi kan finde ud af, om vedkommende er klar til at genoptage kontakten,” siger han.

Næste del er, at familie og evt. venner inviteres til møde sammen med den indsatte for at få afklaret, hvilke behov for støtte, den indsatte har, og hvem i netværket, der kan og vil indgå i aftaler om støtte.

 

Ex-indsatte kan også benytte netværksrådslagning

Café Exit kan også tilbyde netværksrådslagning til tidligere indsatte, såfremt personens kommune vil betale for et sådant forløb.

 

Læs og se mere:

• Netværksrådslagning for indsatte skaber nye bånd til familie og venner

Læs erfaringsopsamling fra projektet “Fra fængsel til frihed”

Se video om netværksrådslagning

Erfaringer med netværksrådslagning: “Jeg har fået min familie igen”

• Læs mere i artikel fra Socialt Udviklingscenter (SUS)

Fakta

  • Finder sted i fængslet.

Hvordan kommer du igang? - find din lokalafdeling her og kontakt os

København

Café Exit
Saxogade 5
1662 København V

Åbent mandag kl. 10-20.

Tirsdag-torsdag kl. 10-16.

Fredag lukket for personlige henvendelser, men åbent for telefoniske henvendelser til socialkoordinatorerne Johnny Viktor Pedersen og Stine Minna Bak Pedersen kl. 10-14.

Odense

Nørregade 37
5000 Odense C

Åbent mandag og torsdag
kl. 12-16.

Aarhus

Vestergade 43
8000 Aarhus C

Åbent efter aftale.

Kontaktperson

Louise Warning
Projektleder

Kontaktperson

Louise Warning
Projektleder

Kontaktperson

Palle Christensen
Socialkoordinator

Kommende

Kommende

Kommende