Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Leder-artikel: Samfundstjeneste er en nyttig sanktion

Jyllands-Posten kommenterer i en leder udviklingen i brugen af samfundstjeneste. I de seneste år er der sket en betydelig stigning i antallet af voldssager, som er sanktioneret med samfundstjeneste i stedet for ubetingede fængselsstraffe. Læs mere her.

Jyllands-Posten skriver i leder-artiklen blandt andet:

”Baggrunden skal søges i en lovændring, som i 2015 blev vedtaget af et smalt flertal i Folketinget, mens Mette Frederiksen var justitsminister, og som udvidede rammerne for, hvornår ubetingede fængselsstraffe kan erstattes med samfundstjeneste og betingede fængselsstraffe.

Det er som udgangspunkt og med visse forbehold en positiv udvikling, for som samme Mette Frederiksen begrundede sit lovforslag: »Vi ved, at nogle via et ophold i fængslet både kommer for langt væk fra deres almindelige liv og risikerer at komme i hænderne på folk, som de ikke skal i hænderne på, og ad den vej bliver måske endnu mere kriminelle.«

Det er netop pointen, for det er almindeligt kendt, at meget få, muligvis ingen, bliver bedre mennesker af en periode i et lukket fængsel og det dermed følgende sociale samvær med hærdede forbrydere, der har vold og anden kriminalitet som en grundlæggende livsnorm. Over for dette står det andet hensyn, nemlig samfundets og ofrenes rimelige og retfærdige krav og forventning om en passende hård straf.

Der kan ikke gives nogen facitliste for, hvornår den ene eller den anden straf er den rigtige, og netop derfor har vi domstolene til ud fra bevisførelse, lovgrundlag og grundig afvejning af samtlige sagens forhold at træffe afgørelse i de konkrete tilfælde. … Heldigvis er det sådan, at enhver har ret til at være uenig i en retsafgørelse inklusive den fra Højesteret, men med tilføjelse at afgørelsen er gældende ret, og at man har at rette sig efter den, uanset om man er enig eller ej.

Medlemmer af regeringen og Folketinget har det privilegium, at de kan ændre lovgrundlaget, men det bør aldrig ske på grundlag af enkeltsager. …

Samfundstjenesten er en sanktion, som kan forhindre ellers lovlydige mennesker, som en enkelt gang i ophidsede situationer forløber sig, eller som dummer sig alvorligt, i at tvinges ind i et kriminelt miljø i fængslerne, men som på den anden side er så mærkbar, at den dømte gøres begribeligt, at handlinger har konsekvenser, og at samfundet ikke accepterer vold.”