Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Efter flere års fald steg ungdomskriminaliteten fra 2016 til 2017

Mens der i 2006 blev registreret 25.125 mistanker/sigtelser mod 10-17-årige, er antallet i 2016 reduceret til 11.487 – altså mere end en halvering. Fra 2016 til 2017 er der imidlertid sket en vækst på 9 % i forhold til 2016, idet der i 2017 blev registreret 12.497 mistanker/sigtelser. Det fremgår af en undersøgelse fra Justitsministeriets Forskningskontor om udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 2006-2017.

I forhold til 2006 er der fortsat tale om en kraftig mindskning, nemlig en halvering af antallet af mistanker og sigtelser. Mindskningen er mest markant for dem under den kriminelle lavalder. Mens antallet af mistanker/sigtelser mod de 10-14-årige er faldet med 68 % fra 2006 til 2017, er antallet af sigtelser mod de 15- 17-årige faldet med 42 %.

For to af kriminalitetskategorierne er der registreret flere forhold i 2017 end i 2006. Det drejer sig om seksualforbrydelser og kategorien ”Andre ejendomsforbrydelser”. Sidstnævnte kategori omfatter bedrageri, dokumentfalsk, underslæb mv., og den er siden 2006 vokset med på 39 %. Væksten beror ikke mindst på mange flere sager om ”tilsnigelse af adgang uden at betale” og underslæb. Med hensyn til seksualforbrydelser var der i 2017 registreret 37 % flere mistanker/sigtelser end i 2006. Hele væksten er sket fra 2016 til 2017 og vedrører primært børnepornografi (Operation Umbrella) og blufærdighedskrænkelser.