Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Café Exits generalforsamling: Glæde over fireårig bevilling fra Satspuljen

Formanden for Café Exits bestyrelse, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, aflægger beretning ved generalforsamlingen. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Café Exits generalforsamling: Glæde over fireårig bevilling fra Satspuljen

”Det er en stor glæde, at det i 2016 lykkedes at få en fireårig bevilling fra satspuljemidlerne,” sagde sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen i sin formandsberetning ved Café Exits generalforsamling, der blev holdt den 23. maj 2017 i Apostelkirken i København. Bevillingen sikrer knap halvdelen af driftsudgifterne i Café Exit i de næste fire år, og det giver ro om økonomien.

 

Nye udslusningsprojekter undervejs

En anden ting, som formanden fremhævede fra det forløbne år, er rapporten ”Udenfor murene”, der blev udarbejdet i samarbejde med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) og præsenteret ved en konference i maj 2016. Rapporten beskriver projekter i Sverige, Holland og England med kirkelig resocialisering af tidligere indsatte.

Rapporten indeholder fem scenarier med forslag til, hvordan erfaringerne fra udlandet kan implementeres i en dansk sammenhæng. Disse scenarier blev drøftet på konferencen, og efterfølgende er der arbejdet videre med to af de fem forslag.

Det drejer sig for det første om en sognekirkemodel, hvor kirkelige fællesskaber i lokale sognekirker inddrages i resocialiseringen. Der er udarbejdet et pilotprojekt i samarbejde med FUV og Roskilde Stift, og det gennemføres med økonomisk støtte fra TrygFonden og FUV. For det andet er der et projekt på tegnebrættet i samarbejde med Blå Kors, der har udarbejdet et projektforslag om at etablere udslusningsboliger, der kan tilbydes indsatte, når de løslades.

I forbindelse med Café Exits 10-års jubilæum, der blev fejret i begyndelsen af maj, blev der udgivet en jubilæumsfolder, som indeholder beretning for 2016 og et tilbageblik på Café Exits 10-årige historie.

 

Cykelprojekt

Projektmedarbejder Tom Hansen fortalte om cykelprojektet, hvor han blev ansat 1. marts. Projektet går ud på at reparere og sælge cykler, som vi får fra Politiets Hittegodskontor. Tanken er bl.a., at det skal være muligt for vores brugere at kunne købe en billig cykel.

Der har været stor interesse for at købe cykler, og der er pt. solgt 19 cykler. De sælges til priser fra 500-1.500 kroner.

 

Regnskabet godkendt

Café Exit havde i 2016 indtægter på godt 6,9 mio. kroner og udgifter på godt 7 mio. kroner, fremgik det af årsregnskabet, der blev fremlagt af organisationschef Ole Bjørn Andersen. Årets sluttede dermed med et underskud på 141.186 kroner, hvilket betyder, at egenkapitalen ved årsskiftet var på 962.650 kroner.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

 

Peter Walin stoppede som bestyrelsesmedlem – og Ellen Bækgård nyvalgt

Tidligere departementschef Henrik Nepper-Christensen, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen og tidligere direktør for Kriminalforsorgen William Rentzmann blev genvalgt til bestyrelsen, og socialrådgiver Ellen Bækgård blev valgt som nyt medlem. Hun erstatter fængselspræst Peter Walin, som ikke ønskede genvalg.

Bestyrelsen består herudover af fængselspræst Erik Adrian, informationsmedarbejder Hans Andersen og lektor Elmo Due.

Niels Nymann Eriksen takkede Peter Walin for hans store og visionære indsats i bestyrelsen helt fra begyndelsen, hvor han var med til at stifte foreningen, og frem til i dag.

Ruth Gøjsen Andersen og Christel Voldby Winther blev valgt som bestyrelsessuppleanter.

 

Genvalg af formand og næstformand

Efter generalforsamlingen holdt bestyrelsen konstituerende møde. Her blev Niels Nymann Eriksen genvalgt som formand, og Erik Adrian blev genvalgt som næstformand.