Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Brugere, frivillige, ansatte og bestyrelse holdt visionsdag forud for vedtagelsen af strategiplan

Gruppesamtale om værdier og pejlemærker i Café Exits strategiplan. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Brugere, frivillige, ansatte og bestyrelse holdt visionsdag forud for vedtagelsen af strategiplan

Billedet ovenfor er fra en visionsdag, Café Exit holdt i oktober 2023 med omkring 30 deltagere. Bestyrelse, ansatte samt frivillige og brugere, der repræsenterede forskellige projekter og aktiviteter i Café Exit, var samlet var samlet for at drøfte foreningens arbejde og komme med input til en ny strategiplan for de kommende tre år.

Det skete på baggrund af refleksioner fra bestyrelsesformand Niels Nymann Eriksen og oplæg af  bl.a. Camilla Dolberg fra Østifterne, bestyrelsesmedlem William Rentzmann, Inger og Maria (frivillige i Kvindeklubben) og Emil (tidligere bruger og nu frivillig). Med afsæt i oplæggene blev der talt videre i mindre grupper, hvor deltagerne på tværs af organisationen først diskuterede, hvordan samarbejdet fungerer i forhold til andre civilsamfundsorganisationer, kirker, myndigheder, beslutningstagere samt internt i foreningen. I anden runde blev der i gruppearbejdet sat fokus på værdierne håb, værdighed, fællesskab og fortalervirksomhed.

Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med dagens forløb, da man sluttede hen på eftermiddagen efter et langt program.

Workshop-konceptet brugt på visionsdagen

Der deltog flere indsatte og tidligere indsatte (heriblandt de to ordstyrere) i visionsdagen, ligesom frivillige også havde en større plads end ved tidligere strategidage. Det var ikke tilfældigt. Visionsdagen blev nemlig holdt efter samme koncept som de workshops, Café Exit i øget omfang holder i samarbejde med fængselsafdelinger med henblik på at udvikle indsattes egne kompetencer.

Der var derfor inviteret indsatte med både som deltagere, men også i forberedelsen af visionsdagen.

Forløbet af dagen viste også, at det er værdifuldt at inddrage indsatte og frivillige, når der diskuteres strategi og værdier. For så drejes samtalen væk fra, at nogen skal gøre noget for nogen, til at blive en samtale (dialog) om, hvordan vi sammen kan gøre noget til fælles gavn.

Og en af de indsatte kvitterede ved afslutningen med denne bemærkning: ”Tak for, at vi som indsatte må være med. Det betyder meget for mig at komme her i dag og opleve, at der er masser af håb for fremtiden.”

Strategiplan vedtaget for 2024-2026

Alle input fra visionsdagen blev samlet op, og på bestyrelsesmødet den 6. november 2023 blev der vedtaget en ny strategiplan for 2024-2026.

Den minder på mange punkter om den hidtidige. Strategiplanens pejlemærker hedder fortsat: Fællesskab, samskabelse og kommunikation. Men den er udbygget med tilføjelser til flere af underpunkterne, herunder at sprede tankegangen om samskabelse til andre dele af samfundet. Du kan læse hele strategiplanen på hjemmesiden.

Hent Café Exits strategiplan for 2024-2026