Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Alle partier med i ny flerårsaftale om domstolene

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået en ny flerårsaftale for domstolenes økonomi for 2024-2027. Domstolene er i dag udfordrede af stigende sagsbehandlingstider, mangel på retssale og ældre it-systemer, som betyder, at både borgere og virksomheder i dag venter længe på at få deres sag afgjort. Med den nye aftale vil regeringen og aftalepartierne give domstolene et historisk højt og tiltrængt løft med i alt ca. 2,3 mia. kroner over perioden, som skal understøtte en flerårig indsats for at håndtere domstolenes udfordringer, skriver Justitsministeriet.

Den nye aftale giver domstolene mulighed for at ansætte flere dommere og et stort antal domstolsjurister og kontorfunktionærer. Samtidig skal den sikre flere og bedre retssale, så flere retter har de rigtige rammer til at behandle det stigende antal komplekse og langvarige straffesager med mange tiltalte.

Besparelser som følge af ændringer i retsplejen

Regeringen og aftalepartierne vil som led i aftalen gennemføre en række forenklinger af retsplejen på baggrund af anbefalinger fra Rørdam-udvalget og Retsplejerådet.

Partierne er bl.a. enige om, at grænsen for domsmænds medvirken hæves til sager med fængselsstraf på mere end 30 dage. Dog med den undtagelse, at ”retten vil konkret kunne træffe beslutning om medvirken af domsmænd i sager med fængselsstraf på op til 30 dage, hvis sagen skønnes at være af særlig indgribende betydning for tiltalte eller af særlig offentlig interesse,” fremgår det af et bilag til aftalen. Denne ændring skønnes at kunne give en besparelse på 6,4 mio. kroner, når den er fuldt implementeret.

Aftalen betyder flere andre ændringer i retsplejen, og ”det estimeres, at forenklingerne vil frigøre ressourcer i domstolene svarende til ca. 50 mio. kroner”, når de er fuldt indfaset.

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet

Hent aftalen om domstolenes økonomi 2024-2027

Hent bilag om forenklinger af retsplejen

Links til andre artikler om emnet:

Problemet er enormt, men advokater frygter ofring af retssikkerhed for kortere ventetid, DR Nyheder, 22-11-2023

Flere dommere og større retssale skal mindske behandlingstider, Politiken.dk, 22-11-2023

Nye retssikkerhedsmæssige kvaler følger med flerårsaftalen, K-NEWS.dk, 22-11-2023