Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Offerundersøgelse: I halvdelen af voldstilfældene i 2022 var enten gerningspersonen, offeret eller begge påvirket af alkohol eller stoffer

Ved den årlige offerundersøgelse i 2022 oplyste 1,5 pct. af de adspurgte, at de havde været udsat for vold inden for det seneste år. Andelen svarer til, at 57.000-76.000 personer i befolkningen i alderen 16-74 år årligt oplever at blive udsat for vold.

Risikoen for at blive udsat for vold er størst i de unge år frem til midt i 20’erne. I 2022 oplyste 44 procent af voldsofrene, at volden fandt sted på gaden eller et andet offentligt sted. I godt halvdelen af voldstilfældene var enten gerningspersonen, offeret eller begge parter påvirkede af alkohol og/eller euforiserende stoffer.

Siden 2005 er der årligt gennemført undersøgelser af 16-74-åriges udsathed for tyveri, hærværk, vold og trusler om vold. Hovedtallene fra offerundersøgelsen i 2022, herunder sammenligninger med tidligere offerundersøgelser, blev offentliggjort i september. Nu har Justitsministeriets Forskningskontor udgivet en rapport med omfattende analyser af undersøgelsen samt separate kapitler om hhv. vold, hadforbrydelser og seksualforbrydelser begået af en nuværende eller tidligere partner.

Udsathed for vold ligger på samme niveau som før COVID-19

Andelen i 2022-undersøgelsen, der har været udsat for vold inden for det seneste år, er statistisk signifikant større end i 2021, men den adskiller sig samlet set ikke signifikant fra de forudgående 10 år (2012-2021) – og den er på niveau med årene op til COVID-19 pandemien.

Set over et længere tidsperspektiv udvikler befolkningens udsathed for vold sig i bølger. Ved fortolkning af udviklingen skal man være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i, hvad befolkningen oplever og opfatter som vold. Over årene har mænds voldsrisiko typisk været større end kvinders, men i 2022 var andelen af voldsudsatte mænd og kvinder stort set ens, fremgår det videre af rapporten.

Blandt de adspurgte i 2022 oplyste 45 procent af ofrene for vold, at de anmeldte det til politiet, eller at politiet fik kendskab til forholdet på anden vis. Denne andel adskiller sig ikke statistisk signifikant fra andelen i 2021 eller de forudgående 10 år (2012-2021) samlet set.

Læs mere

Hent ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne 2005-2022” fra Justitsministeriets Forskningskontor