Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Advokater og dommere: Pas din egen butik, Pape

Dommerforeningen og Advokatrådet kritiserer justitsminister Søren Pape Poulsens (K) fokus på hårdere straf, særligt minimumsstraffe. Ministeren breder sig for langt ind på den dømmende magts område, mener de. Det fremgår af en artikel på Berlingske.dk den 19. marts, hvor der var fokus på udspillet til forhandlingerne om den bandepakke, der blev vedtaget i slutningen af marts.

Når Folketinget anført af justitsminister Søren Pape Poulsen går ind og ændrer på minimumsstrafferammen for en given forbrydelse, så træder politikerne ind på den dømmende magts område, påpeger Dommerforeningen:

”I det øjeblik, du indfører en minimumsstraf, fjerner du enhver form for nuancering i straffastsættelsen, og du flytter skønnet fra dommerskranken til Christiansborg,” siger formand Mikael Sjöberg til Berlingske.dk. Han siger videre, at ”det er en ny og retsmæssigt farlig tendens med en justitsminister, der fastsætter minimumsstraffe”.

”Det er et principielt problem, og derfor protesterede vi kraftigt i vores høringssvar til lovforslaget, for hvad bliver det næste gang? Der ligger jo en grundlæggende form for mistillid til domstolene, når en minister, som – må man gå ud fra – går ind for magtens tredeling med frie uafhængige domstole, selv går ind og fastsætter straffe. Fastsæt en ramme, beskriv hvad man synes skal være normalstraffen, og man må også gerne sige lidt om, hvad der er skærpende og formildende omstændigheder, men overlad det til domstolenes skøn at fastsætte straffen. Der findes ikke eksempler, hvor politikere har bedt om en skærpelse, hvor vi ikke har fulgt det. Vi sætter faktisk en ære i at følge loven,” siger Mikael Sjöberg.

Også Advokatrådets Strafferetsudvalg mener, at politikere kan fastsætte strafferamme, som domstolene kan arbejde indenfor, men ikke kan fastsætte minimumsstraffe:

”I modsætning til tidligere, hvor man havde meget fokus på det præventive og på at forsøge at få folk tilbage i samfundet, lægger justitsministeren meget vægt på det at straffe hårdt og strengt og er ikke så lydhør over for det præventive. Det er et retspolitisk valg, som vi ikke har nogen holdning til. Men vi vil til gengæld gerne advare, når man går ind og lovgiver i lovmotiverne og udstikker minimumsstraffe, for det giver retssikkerhedsmæssige problemer, da magten bliver fjernet fra domstolene. Og det kan ramme skævt, for politikerne kan ikke tage højde for enhver situation,” siger Sysette Vinding Kruse, formand for Advokatrådets Strafferetsudvalg, til Berlingske.dk.