Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Undersøgelse om udslusningen af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Ankestyrelsen har gennemført en undersøgelse om udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger. Undersøgelsen består af to delundersøgelser: En praksisundersøgelse med en gennemgang af 103 sagsforløb og en velfærdsundersøgelse, der blandt andet omfatter en spørgeskemaundersøgelse til kommunerne og til landets otte sikrede afdelinger for børn og unge samt supplerende interviews med kommuner.

I 2015 har 459 unge været på sikrede afdelinger, heraf er landets fem største kommuner handlekommuner for ca. 40 procent af de unge. Et ophold på sikret afdeling varer gennemsnitlig 60 dage, hvilket er med til at sætte rammerne for kommunernes planlægning af udslusningsforløbet, oplyser Ankestyrelsen.

I et par af undersøgelsens konklusioner hedder det:

”Sagsgennemgangen af de 103 sager viser, at Ankestyrelsen i langt de fleste sager (85 procent) vurderer, at kommunerne samlet set har handlet korrekt i forbindelse med den unges udslusning fra en sikret afdeling. …”

”Generelt viser sagsgennemgangen af de 103 sager, at kommunerne og de sikrede afdelinger i overvejende grad opfylder de forpligtelser …, de har overfor den unge i forbindelse med de unges ophold på og udslusning fra sikrede afdelinger. På trods heraf viser det samlede resultat, at den unge kun i ringe grad kommer i positiv udvikling efter endt ophold på en sikret afdeling.

Den unge har i 50 ud af de 103 sager haft kontakt til politiet i forbindelse med kriminelle forhold inden for to til tre år efter opholdet på en sikret afdeling.”