Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Straffen for grov våbenbesiddelse bliver hårdere

Folketinget har vedtaget et lovforslag, der betyder, at den allerede eksisterende minimumsstraf for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder fra ét til to års fængsel, oplyser Justitsministeriet.

Samtidig forhøjes strafniveauet i disse sager med omkring et års fængsel i forhold til den straf, der hidtil har været fastsat af domstolene. Det betyder, at hvis domstolene tidligere ville idømme to års fængsel, bliver niveauet hævet til tre års fængsel. Herudover øges strafferammen – det vil sige den hårdest mulige straf – fra seks til otte års fængsel.

Både regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet støttede lovforslaget, selv om Dommerforeningen har advaret mod uforholdsmæssigt strenge straffe, skriver Politiken.dk. Dommerforeningen frygter ligesom Østre og Vestre Landsret, at politikerne fjerner dommernes skøn.

I 2016 blev der 54 gange skudt i det offentlige rum i tilknytning til rocker- og bandekonflikter, og lovlydige borgere har gentagne gange været i fare for at ende i skudlinjen, skriver Justitsministeriet.