Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Slut med at indbetale kontanter til indsatte i lukkede fængsler og Københavns fængsler

Inden sommer bliver der indført forbud mod indbetaling af kontanter til indsatte i de store lukkede fængsler og i Københavns Fængsler, oplyser Justitsministeriet. Det indebærer, at der fremover kun vil være mulighed for elektronisk indbetaling via pengeinstitutter.

I dag er det som udgangspunkt lovligt at indbetale kontanter til venner og pårørende, der sidder i fængsel. Det betyder i praksis, at der i visse tilfælde kan indgå ret store kontantbeløb på indsattes konti i fængslerne, inden pengene udbetales til de indsatte f.eks. i forbindelse med løsladelse. Det kan også øge risikoen for, at ulovlige penge finder vej ind i fængslerne.

Der er flere fordele ved forbuddet mod kontantindbetalinger, skriver Justitsministeriet. For det første er det som udgangspunkt nemmere at følge pengestrømme, der foregår elektronisk, og for det andet vil det forenkle administrationen, hvis de ansatte i Kriminalforsorgen kun skal håndtere én indbetalingsmåde. Endelig vil personalet blive frigjort fra den ikke ubetydelige opgave, som modtagelse og håndtering af kontanter til de mange skiftende indsatte i fængsler indebærer.
I de lukkede fængsler og Københavns Fængsler fungerer de indsattes fængselsøkonomi ved køb af madvarer og lignende allerede i dag kontantløst, og disse institutioner vil derfor kunne iværksætte forbuddet mod kontantindbetaling, så snart bekendtgørelsen på området er ændret. Dette vil ske inden sommer, skriver Justitsministeriet.

I de mindre arresthuse og i de åbne fængsler er ordningerne for de indsattes økonomi anderledes, og Kriminalforsorgen iværksætter derfor en kortlægning for at undersøge, hvordan kontantmængden også her kan begrænses yderligere. Det skal i den forbindelse også undersøges, om der er behov for skærpede regler om elektroniske indbetalingsgrænser og maksimumbeløb på konti tilhørende indsatte i kriminalforsorgens forskellige institutioner.


Fængselsforbundet: Banderne hvidvasker penge i Vestre Fængsel

Sidste år blev der indbetalt seks millioner kroner til indsatte i Vestre Fængsel fra venner og familie. En stor del var til rocker- og bandemedlemmer, der efter endt afsoning lovligt kan trække hundredetusindevis skattefri kroner ud, skrev Fængselsforbundets netavis den 12. april 2017. Netavisen skrev videre om fremgangsmåden:

Konkret kan hvidvaskningen foregå ved, at pårørende indbetaler kontante pengebeløb til bestemte indsatte. Pengene er nu i fængslets varetægt med kvitteringer for indbetalinger. Pengene figurerer dermed i det offentlige system, og kan skattefrit udbetales, når den indsatte løslades.

Sidste år blev der indbetalt 6.000.000 kroner i lommepenge på Vestre Fængsel.

En af de fængselsbetjente, der har modtaget tusindvis af kroner til indsattes konti, er Johnny Bonnerup. Han er dagligt vidne til hvidvasken med fængslet som mellemmand.

“Forleden kom en kammerat til ti indsatte og indbetalte 20.000 kroner, der skulle fordeles ligeligt. Samlet set blev der indbetalt 56.000 kroner alene den dag. Der er ingen tvivl om, at nogle indsatte sparer op i fængslet, og efterfølgende får hvide penge ud efter endt afsoning. Der er trods alt grænser for, hvad man kan bruge penge på i fængslet,” siger Johnny Bonnerup til Fængselsforbundets netavis.

Han tilføjer, at de indsatte maksimum må have 500 kroner i kontanter på cellen, som de reelt ikke har nytte af, da al handel i Vestre Fængsels butik er kontantløst.