Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Rapport om offerundersøgelserne 2005-2018 - herunder om udsatheden for vold

Justitsministeriet offentliggjorde i januar 2020 den endelige rapport, der viser resultatet af de årlige offerundersøgelser i perioden 2005-2018. Rapporten indeholder oplysninger om befolkningens udsathed for vold, tyveri, hærværk og andre former for kriminalitet. I et resumé af afsnittet om vold hedder det blandt andet:

I 2018 angav 1,5 pct., at de havde været udsat for vold inden for det seneste år. Denne andel adskiller sig ikke statistisk signifikant fra hverken 2017 eller fra perioden 2005-2017 som helhed. Set over et længere tidsperspektiv udvikler volden sig i bølger. Ved fortolkning af udviklingen skal man være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i, hvad befolkningen oplever og opfatter som vold. Det er påvist, at der over et længere tidsforløb er sket ændring heri, således at relativt flere af de faktisk forekommende fysiske overgreb i dag opleves og opfattes som ”vold”. 

Fra midt i 1990’erne til midt i 00’erne er der sket en stigning i andelen, der udsættes for vold på et arbejds- eller uddannelsessted. Andelen, der udsættes for værtshusvold, er i samme periode blevet mindre, mens andelen, der udsættes for vold på gaden, er steget. I øvrigt er der ikke sket store forandringer fra midten af 1990’erne til i dag med hensyn til arten af gerningssted.

Anmeldelsestilbøjeligheden for vold har varieret inden for de seneste 13 år uden en entydig udviklingstendens. I 2018 ses der ingen statistisk signifikant ændring i anmeldelsestilbøjeligheden i forhold til det forudgående år.

Knap hvert syvende offer for vold angiver, at forbrydelsen mod dem helt sikkert eller måske var motiveret af racisme, mens omkring halvt så mange angiver, at volden mod dem helt sikkert eller måske skyldtes homo- eller transfobi.

Hent rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor