Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Rapport om offerundersøgelserne 2005-2016

Justitsministeriets Forskningskontor har udgivet en rapport, Udsathed for vold og andre former for kriminalitet, hvor forskerne Anne-Julie Boesen Pedersen, Britta Kyvsgaard og Flemming Balvig gennemgår offerundersøgelserne fra perioden 2005-2016. Fra konklusionen om vold hedder det bl.a.:

”I 2016 angav 1,7 pct. at de havde været udsat for vold inden for det seneste år. Der har i den undersøgte periode været en generel nedadgående tendens i risikoen for at blive udsat for vold, dog var der i 2016 er signifikant stigning i andelen af voldsofre i forhold til det forudgående år. Det er set i det længere tidsperspektiv særligt blandt de unge, at risikoen for at blive udsat for vold er mindsket. Ved fortolkning af udviklingen skal man især være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i, hvad befolkningen oplever og opfatter som vold. Det er påvist, der over et længere tidsforløb er sket ændring heri, således at relativt flere af de faktisk forekommende fysiske overgreb i dag opleves og opfattes som ”vold”.

Fra midt i 1990’erne til midt i 00’erne er der sket en stigning i andelen, der udsættes for vold på arbejds- eller uddannelsessted. Andelen, der udsættes for værtshusvold, er i samme periode blevet mindre, mens andelen, der udsættes for vold på gaden, er steget. I øvrigt er der ikke sket store forandringer fra midten af 1990’erne til i dag med hensyn til arten af gerningssted.”

Rapporten, der er på 185 sider, indeholder også oplysninger om udsathed for tyveri, hærværk og tvangssamleje.