Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Billeder fra jubilæums-receptionen. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Omkring 200 fejrede Café Exits 10-års jubilæum

Omkring 200 gæster – indsatte på udgang, tidligere indsatte, repræsentanter fra samarbejdspartnere og frivillige organisationer, frivillige, medlemmer og andre interesserede – tog del i festlighederne, da Café Exit torsdag den 4. maj fejrede 10-års jubilæum.

Det skete ved en reception i Apostelkirken på Vesterbro i København. Her underholdt Fangekoret under ledelse af Louise Adrian – og på et enkelt nummer deltog også koret fra Søbysøgård Fængsel på Fyn. Der blev holdt taler, råbt hurra, og der blev serveret dejlig mad, tilberedt af Kokkeskolen i Vestre Fængsel.

 

”Glædes, når der tændes lys i folks øjne”

Organisationschef Ole Bjørn Andersen bød velkommen og glædede sig over, at så mange var mødt op for at deltage i fejringen af de 10 år.

”Café Exit har gennem ansatte og dedikerede frivillige hjulpet rigtig mange indsatte og tidligere indsatte. Det er sket gennem en helhedsorienteret indsats, som har vist sit værd gennem de 10 år, hvor Café Exit har eksisteret. Vi har været med til at formidle håb for indsatte, tidligere indsatte og deres familier, og vi glæder os, når vi kan se, at der tændes lys i folks øjne, når de kan se, at der er nogen, som igen bevæger sig i den rigtige retning i forhold til et bedre liv,” sagde Ole Bjørn Andersen.

Han rettede en særlig velkomst til indsatte eller tidligere indsatte, til Fangekoret og til repræsentanter for fondene.

”Vi er taknemmelige for den støtte, I har givet gennem årene. Og hvis I ikke havde været der, så havde vi slet ikke stået her i dag,” sagde Ole Bjørn Andersen henvendt til gæsterne fra nogle af de fonde, der gennem årene har støttet Café Exit.

 

”Der vil fortsat være brug for Café Exit”

”Det er en stor glæde at stå her i Apostelkirkens menighedssal i dag, hvor det hele tog sin begyndelse for 10 år siden,” sagde formanden for Café Exits bestyrelse, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, idet han mindedes, at Fangekoret i sin tid begyndte at holde åbne korøvelser i disse lokaler. Disse aftener har udviklet sig til de månedlige kultureftermiddage, der er en væsentlig aktivitet i Café Exits arbejde – ikke kun i København, men også i Odense og Aarhus og Aalborg.

Niels Nymann Eriksen benyttede også jubilæet til at se tilbage til begyndelsen, hvor Louise Adrian og fængselspræsterne Peter Walin og Erik Adrian i Vestre Fængsel fik visionen om at skabe et sted, hvor indsatte og tidligere indsatte kunne blive styrket i håbet om et godt liv. Tanken om ikke blot at skabe nye muligheder, men også nyt håb for indsatte, er fortsat bærende for Café Exits mission.

”Jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at der også fremover vil være brug for Café Exits indsats,” sagde Niels Nymann Eriksen videre.

”Det skyldes blandt andet, at vi lever i et samfund, hvor der lægges stor vægt på menneskets evne til at præstere, og hvor det umærkeligt sker, at man inddeler mennesker i grupper – et A- og B-hold; dem der bidrager, og dem der belaster – og derved fastholder en overfladisk forståelse af, hvad det vil sige at være menneske. Her tror jeg, at organisationer som Café Exit har en stor mission i at fastholde et andet syn – nemlig at et menneske har en egenværdi uafhængigt af, hvad det kan præstere, og at et menneske er mere end summen af sine nederlag og sejre, at der er noget værdifuldt ved et menneske, som ikke går tabt, fordi man har handlet uværdigt. Det er denne stædige insisteren på at agte mennesker, som har mistet nogle af deres muligheder og forspildt andre, og tro på, at der findes nye muligheder, som er Café Exits brændstof i arbejdet,” sagde Café Exits bestyrelsesformand, som også rettede en stor tak til de over 100 frivillige, til de ansatte og til Ann Skov Sørensen og Ole Bjørn Andersen, der har ledet arbejdet i de første 10 år samt til Kriminalforsorgen og andre samarbejdspartnere.

 

”Blev modtaget med åbne arme”

Tom Hansen, der nu bor på en pension som led i udslusningen fra fængslet, fortalte lidt om, hvad Café Exit har betydet for ham.

”Det er måske store ord at sige, at Café Exit har reddet mit liv, men sådan føler jeg faktisk lidt,” indledte han – og fortsatte: ”Da jeg sad i fængslet, var jeg overbevist om, at jeg var kasseret af samfundet. Jeg var dømt ude, og jeg var ubrugelig og kunne ikke se min plads i samfundet igen.”

”Det første sted, hvor jeg efter retssagen opdagede, at der var nogle, som havde lyst til at hjælpe mig, var Café Exit. Her mødte jeg nogle mennesker, der gerne ville hjælpe og ikke forventede at få noget igen, og som ikke stillede spørgsmålstegn ved det, jeg havde lavet. De modtog mig med åbne arme,” sagde Tom og fortalte om mandagsklub og andre af Café Exits tilbud, som han oplevede som ”åndehuller”.

”Café Exit har været med til at give mig troen tilbage på, at jeg kan finde min plads i samfundet igen og på den måde blive en del af fællesskabet og blive en god skatteborger igen,” sluttede Tom, der nu er ansat som projektmedarbejder i Café Exits cykelprojekt.

 

”Bliver behandlet som et menneske”

Marianne, der er indsat i Horserød Fængsel, fortalte om, hvad Café Exit har betydet for hende.

”Jeg er rigtig glad for Café Exit. Jeg havde ikke hørt om det, før jeg i fængslet hørte om det, de kan tilbyde. Der er mandagscafé og kvindeklub. Der er kultureftermiddage hver måned, og hver anden uge kommer der gældsrådgivere til fængslet. Der er mange indsatte, som bruger dem for at få råd og vejledning, for mange af dem har en stor gæld,” fortalte Marianne og tilføjede: ”Og så kommer de med kage fra Lagkagehuset.”

”Det betyder utrolig meget at komme ind til mandagscaféen hver 14. dag og til kultureftermiddagene, hvor der er sang og musik og glade mennesker, og møde alle de frivillige og tidligere indsatte, som man har siddet med – og det, at man bliver behandlet som et menneske og ikke bare som en kriminel, det er utrolig vigtigt. Så det har betydet rigtig meget for mig, og jeg håber virkelig, det fortsætter,” sagde Marianne.

Hun fortalte også, at hun bl.a. har benyttet tilbuddet om terapeutsamtaler, som kan være vigtige, fordi det kan være rigtig hårdt at sidde i fængsel. ”Det har givet mig mange utrolig gode værktøjer til at rydde nogle ting ud,” sluttede Marianne.

 

Café Exit har vist sig langtidsholdbar

Centerdirektør i Kriminalforsorgen Annette Esdorf mindedes Café Exits start som en græsrodsbevægelse for 10 år siden:

”Jeg tror, det er sjældent, at en græsrodsbevægelse bliver 10 år; og jeg tror, at det er endnu mere sjældent, at dem, der er med til at starte en græsrodsbevægelse, stadig findes som hovedpersoner 10 år efter opstarten, men det gør I – og det gør I, fordi I er nogle ildsjæle, der brænder for en sag, fordi den sag har vist sig at være meget bæredygtig,” fortsatte Annette Esdorf.

Hun sagde videre, at Café Exits langtidsholdbarhed skyldes, at foreningens arbejde dækker et meget stort udækket behov. Hun takkede videre for et ”tæt og konstruktivt samarbejde” gennem årene.

”I har været en kæmpe hjælp for os med vores hovedopgave – nemlig at hjælpe indsatte til et liv uden kriminalitet. I har forstået, at det rigtigt svære er ikke at komme ud af kriminelle netværk og misbrug. Det kan være svært nok, men det allersværeste er at finde nogle andre mennesker og noget andet at sætte i stedet. Det kriminelle netværk og misbruget har ofte fyldt det hele, og hvis det tages væk, så er der ingenting tilbage. Det er her, Café Exit har noget at tilbyde, som vi ikke kan tilbyde.

Man kan nemlig ikke ansætte mennesker til at være nye venner eller betale mennesker for at være et nyt netværk, men det kan I tilbyde, og det gør I. I er både inden for og uden for murene for at støtte indsatte i overgangen fra fængsel til frihed og tiden derefter – en overgang som ofte er meget svær, fordi det ofte er en meget lang vej at gå fra at være indsat til at føle sig som værdsat,” sagde Annette Esdorf videre.

 

Altafgørende at hjælpe indsatte tilbage i samfundet – og give dem en ny chance

SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, sagde indledningsvis, at det for tidligere indsatte kan være svært at komme tilbage og blive inkluderet i samfundet. For når man sidder i fængsel, sker der ufatteligt meget ude omkring. Man skal starte på ny, og alle forventer, at man bare kan starte der, hvor man kom fra, når man kommer ud. Men det kan man ikke. For man er ikke det samme menneske.

”Det fascinerende ved Café Exit er, at I arbejder inden for et af de områder, der er allersværest. I arbejder med at give mennesker, der har siddet i fængsel i mange år, en ny chance, et nyt liv. Det handler om alt fra at finde en bolig, et job, få normal kontakt med sin familie igen, finde netværk, forstå lovgivningen og myndighederne. Ud over det skal man kæmpe med ikke at falde tilbage i kriminalitet. Det er lidt af en opgave at få,” sagde Pia Olsen Dyhr.

”Det er så smukt ved Café Exit, at I arbejder helhedsorienteret og tager udgangspunkt i det enkelte menneske, fordi vi er forskellige og har forskellige udfordringer. Derfor kræver det, at man ser den enkelte og ikke putter mennesker i kasser. Det med at putte mennesker i kasser er ellers noget, vi er rigtig gode til i vores samfund. Men her bliver der taget tid og givet plads til det enkelte menneske, og der bliver tænkt mennesker før systemer. Derfor er det et enormt vigtigt arbejde, Café Exit gør.”

”Café Exit er en vej ud fra fængslet for den indsatte og ind i samfundet som bidragende borger. Med udgangspunkt i den enkeltes udfordringer hjælper Café Exit med den der rigtig svære overgang – og med at skabe de relationer, som er helt nødvendige, hvis vi skal undgå ny kriminalitet. Derfor er det vigtigt med vejen tilbage. Arbejdet er altafgørende for at sørge for, at vi får mindre kriminalitet i vores samfund, så vi andre kan føle os som trygge borgere. Det gør vi kun ved at give de mennesker en ekstra chance,” sagde Pia Olsen Dyhr.

Se flere billeder på Facebook