Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ombudsmanden: Retssikkerheden halter, når danske indsatte straffes med isolation

Kriminalforsorgen bør gøre mere for at sikre retssikkerhed og psykisk ve og vel for de mange danske indsatte, der straffes med isolation, konkluderer ny rapport fra Folketingets Ombudsmand, skriver Information.dk.

Der har været en voldsom stigning i brugen af langvarig strafcelle i danske fængsler de seneste fem år. I 2015 skete det kun syv gange, at en indsat blev straffet med isolation i mere end 14 dage. Foreløbige tal fra Kriminalforsorgen viser, at det tal var steget til 705 i 2019, oplyser Institut for Menneskerettigheder.

Det er ifølge rapporten Ombudsmandens overordnede vurdering:
• At de indsattes retssikkerhed ikke i alle tilfælde tilgodeses ved ikendelse af strafcelle
• At forebyggelse af psykiske skadevirkninger som følge af strafcelle i større omfang kan sikres
• At der på den baggrund med fordel kan foretages ændringer af retningslinjer og praksis på strafcelleområdet.

Institut for Menneskerettigheder bakker op om kritikken. Louise Holck, der er konstitueret direktør for Institut for Menneskerettigheder, udtaler på instituttets hjemmeside: ”Straffecelle er den mest indgribende sanktion, indsatte kan udsættes for, og det er derfor afgørende, at der er effektive retsgarantier, der beskytter de indsatte mod uretmæssige beslutninger. Tidligere var isolation som oftest noget, domstolene besluttede i forbindelse med varetægtsfængsling, men de senere år har vi set en meget voldsom stigning i brugen af strafcelle som disciplinærstraf rettet mod de indsatte. I de enkelte fængsler er der i dag vidtgående beføjelser til at sætte indsatte i isolation, og i de tilfælde skal retssikkerheden være fuldstændig på plads. Det er den ikke i dag.”

Gitte Møller Larsen, som er chef for Koncern Klientsagsbehandling i Direktoratet for Kriminalforsorgen, oplyser til Information.dk, at Kriminalforsorgen allerede har igangsat en række initiativer for at forbedre de områder, Ombudsmandens rapport peger på.

» Vi er meget opmærksomme på, at strafcelleanbringelse for nogle indsatte kan være en meget indgribende foranstaltning, og derfor er det også et område, som vi generelt har stort fokus på. Vi vil nu vurdere, om der på baggrund af rapporten er behov for yderligere tiltag, ligesom vi løbende vurderer, om der er behov for justeringer,« skriver hun i en mail til Information.

Læs hele artiklen på Information.dk (betalingsartikel)

Læs pressemeddelelse fra Folketingets Ombudsmand, 05-05-2020

Hent rapport fra Folketingets Ombudsmand, 05-05-2020

Retssikkerheden halter for indsatte i fængslerne, Institut for Menneskerettigheder, 05-05-2020