Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Offerundersøgelse for 2017: Færre har været udsat for enten vold, tyveri og/eller hærværk

I 2017 angav 14 pct., at de havde været udsat for enten vold, tyveri og/eller hærværk det seneste år, hvilket er lidt lavere end i 2016, hvor andelen lå på 15 pct. Det fremgår af en rapport om offerundersøgelserne fra perioden 2005-2017. Undersøgelsen er udarbejdelse af Justitsministeriet, Københavns Universitet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet.

Nedenfor gengives enkelte punkter fra rapportens sammenfatning:

• 10 pct. angav i 2017 at have været udsat for tyveri inden for det seneste år, hvilket både er signifikant færre end i 2016 og signifikant færre end den samlede andel udsatte i perioden 2005-2016. 

• 4 pct. angav i 2017 at have været udsat for hærværk inden for det seneste år. Risikoen for at blive udsat for hærværk har i de sidste ni år ligget på nogenlunde samme niveau, der på sin side er signifikant lavere end i de tidligere år.

• I 2017 angav 1,5 pct. at de havde været udsat for vold inden for det seneste år. Denne andel adskiller sig ikke signifikant fra hverken 2016 eller fra perioden 2005-2016 som helhed. I et længere tidsperspektiv har der dog været en generel nedadgående tendens i risikoen for at blive udsat for vold. Det er særligt blandt de unge, at risikoen for at blive udsat for vold er mindsket. Ved fortolkning af udviklingen skal man især være opmærksom på, at der kan være sket ændringer i, hvad befolkningen oplever og opfatter som vold. Det er påvist, at der over et længere tidsforløb er sket ændring heri, således at relativt flere af de faktisk forekommende fysiske overgreb i dag opleves og opfattes som ”vold”.

Hent rapporten fra Justitsministeriet