Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Offerundersøgelse: Færre udsat for tyveri, indbrud og vold i 2020

Det samlede antal ofre for tyverier, indbrud, hærværk og voldssager var i 2020 det laveste, der er målt i Justitsministeriets årlige offerundersøgelse siden 2005, hvor den første måling blev foretaget. Flere angiver til gengæld at have været udsat for voldtægt, oplyser Justitsministeriet.

Offerundersøgelsen ”Udsathed for vold og andre former for kriminalitet” for 2020 viser samtidig, at der er en mindre bekymring for kriminalitet i befolkningen. 10 % af de adspurgte i 2020 svarede, at de næsten hele tiden eller ofte er bekymrede for personligt at blive udsat for kriminalitet, mens 65 % svarer, at det er noget, de sjældent eller aldrig er bekymrede for. I 2019 lød de tilsvarende tal på henholdsvis 12 og 59 %.

I 2020-versionen af offerundersøgelsen er de adspurgte personer for første gang blevet spurgt til, om de har været udsat for psykisk vold. Her angiver 6,8 % af de adspurgte, at de har været udsat for psykisk vold inden for de seneste fem år, mens det gælder 2,5 % inden for det seneste år.

Hadefulde ytringer på internettet indgår ligeledes som noget nyt i årets undersøgelse, og her svarer 0,5 %, at de har været udsat for hadefulde ytringer inden for det seneste år.

Hent rapporten fra Justitsministeriets Forskningskontor

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet