Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Nyt lovforslag: Personer, der dømmes for alvorlig personfarlig kriminalitet, skal kunne miste forældremyndighed og retten til samvær med sit barn

Personer, der begår mord, grov vold og anden alvorlig personfarlig kriminalitet, skal ikke alene udstå deres fængselsstraf, hvis det står til regeringen: De skal som udgangspunkt også fratages forældremyndigheden samt retten til samvær med deres børn i sager, hvor den anden forælder ikke ønsker det, skriver Berlingske.dk.

Børne- og socialminister Mai Mercado (KF) har fremsat et lovforslag – som hvis det vedtages – vil  indføre »en klar formodning imod«, at en forælder er egnet til forældremyndighed, samvær eller anden kontakt med sine egne børn, hvis man dømmes for eksempelvis manddrab, grov vold, incest, omskæring af kvinder eller menneskehandel.

Hos Institut for Menneskerettigheder mener man imidlertid, at den »ekstra« straf for dømte forældre er et indgreb i menneskerettighedernes beskyttelse af retten til familieliv.

»Jeg forstår fuldt ud synspunktet om, at barnets tarv er et af de vigtigste hensyn, vi kan have som samfund. Det må bare ikke være det altoverskyggende, så vi helt overser hensynet til retssikkerhed og princippet om, at en straf skal være proportional med den begåede gerning,« siger monitoreringschef Christoffer Badse til Berlingske.dk – og tilføjer:

»Og her er tale om, at man fraviger det normale princip om, at når man har afsonet sin straf, har man betalt sin regning til samfundet. Derfor mener vi, at et indgreb i retten til forældremyndighed eller samvær kan forvride proportionalitetsafvejningen ganske betydeligt.«

Læs hele artiklen på Berlingske.dk (betalingsartikel)

Læs lovforslaget i sin helhed