Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ny forskning: Kriminalitet smitter – mest i tætbefolkede områder

Ny forskning viser, at den kriminelle adfærd hos en ung mand påvirker kriminalitetstilbøjeligheden i hans omgangskreds. Dette betyder, at fordelene ved kriminalpræventive indsatser er større end hidtil antaget – specielt i tætbefolkede områder, skriver Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Professor Christian Dustmann og forskningsprofessor Rasmus Landersø undersøger i et studie, som lige er blevet publiceret i det prestigefyldte tidsskrift Journal of Political Economy, hvordan kriminel adfærd for en person påvirker den kriminelle adfærd i denne persons omgangskreds.

Studiet viser, at én kriminel handling over en femårig periode i gennemsnit leder til tre nye kriminelle handlinger i tyndtbefolkede områder og til seks nye kriminelle handlinger i tætbefolkede områder. På figurens højre akse vises de samlede vurderede omkostninger ved kriminaliteten.

Resultaterne har store konsekvenser for de mulige fordele ved kriminalpræventive indsatser. Når adfærd smitter, vil lavere kriminalitet hos en person gøre, at andre i den samme omgangskreds også vil blive mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet.

De samfundsmæssige gevinster ved at hjælpe én ung mand ud af en kriminel løbebane bliver altså flere gange større, når der tages højde for, at den ene persons kriminalitet også påvirker hans omgangskreds. Herved kan det fra en samfundsøkonomisk betragtning være mere rentabelt at anvende flere ressourcer på at påvirke adfærden hos unge mænd i risikogrupper end hidtil antaget, skriver Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Link til nyhedsbrev fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Links til andre artikler om emnet:

Effekterne breder sig som ringe i vandet: Ny forskning viser, hvordan kriminalitet smitter, Politiken.dk, 05-12-2021 (betalingsartikel)

Fra storkriminel til præst: »Jeg har siddet 13 år i fængsel. Og det har været for nærmest alt«, Politiken.dk, 06-12-2021 (betalingsartikel)