Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Social- og indenrigsminister Astrid Krag besøgte fredag den 28. februar Café Exit. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Ny aftale sikrer Café Exit permanent støtte på finansloven

Café Exit er sikret en permanent støtte på finansloven på 3 millioner kroner årligt. Det er partierne bag Finansloven, der har indgået en aftale om permanent støtte til en lang række organisationer, som har oplevet usikkerhed efter nedlæggelsen af satspuljen. Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Socialministeren på besøg i Café Exit

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) markerede aftalen ved et besøg i Café Exit fredag formiddag den 28. februar. Det samme gjorde TV2 Lorry. Her viste informationsmedarbejder Hans Andersen rundt i lokalerne i Saxogade 5 og fortalte om foreningens arbejde, blandt andet kvindearbejdet og økonomi- og gældsrådgivningen. Hans Andersen fortalte, at mange indsatte på grund af sagsomkostningerne står med en stor gæld til det offentlige, når de løslades, og at det er en barriere i forhold til at tage arbejde. Han viste det girokort, han selv fik indsendt kort efter sin løsladelse for en del år siden. Det var en opkrævning på over en halv million kroner, som han stadig afdrager, men hvor han også oplever, at restgælden pga. af renter vokser år for år.

Astrid Krag fik også lejlighed til at hilse på et par af brugerne. En af dem er Michael Fuhlendorff, der nu er en af de frivillige, der holder foredrag om sit liv. Jens Lillesøe fortalte om, hvordan han har fået hjælp. Han arbejder nu i Café Exits cykelprojekt.

Astrid Krag sagde, at det i et velfærdssamfund er vigtigt, at der er et tilbud som Café Exit, som kan støtte socialt udsatte mennesker. Hun nævnte i den forbindelse, at de udfører en vigtig brobyggerfunktion i forhold til kommuner og andre instanser.

Pressemeddelelsen, som Social- og Indenrigsministeriet har udsendt om aftalen, indeholder også udtalelser fra de øvrige partier, der er med i aftalen.

Stor glæde og taknemmelighed over aftalen

Der er stor glæde og taknemmelighed i Café Exit over at få en permanent bevilling, da det sikrer ro om arbejdet blandt indsatte og tidligere indsatte. Organisationschef Peter Dexters ser også bevillingen som en kæmpe anerkendelse af den indsats, Café Exit har ydet i sine 14 år, og retter en stor tak til medarbejdere, frivillige, tidligere kolleger, brugere, bestyrelsen og samarbejdspartnere.

Der er i alt afsat 25 millioner kroner til sociale organisationer

”Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er blevet enige om fordelingen af 25 millioner kroner årligt i permanente midler til organisationer, der bl.a. hjælper psykisk sårbare unge, mennesker i hjemløshed eller i stofmisbrug. Pengene blev afsat på finansloven for 2020 til netop at holde hånden under civilsamfundet og sikre ro efter ophør af satspuljeforliget,” skriver Social- og Indenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Blandt øvrige organisationer, som fremover sikres permanent støtte på finansloven, er hjemløse-organisationen SAND, Landsforeningen af Væresteder, Kirkens Korshærs natcafé og Socialtjenesten for det tyske mindretal i Danmark. Samtidig er der i 2020 afsat ca. 22 millioner kroner til at forbedre de fysiske rammer for socialt udsatte på f.eks. opholdssteder og herberger.

Se klip fra TV2 Lorry om aftalen. Indslaget blev bragt 28/2-2020 kl. 17.30 og 18.30.

Pressemeddelelse fra Social- og Indenrigsministeriet (med udtalelser fra partiernes ordførere)

Se hele aftalen om permanent støtte til sociale organisationer

Se Rosa Lunds (Enhedslisten) kommentar på Facebook til aftalen

Se Torsten Gejls (Alternativet) kommentar på Facebook til aftalen

Se flere billeder på Facebook