Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Mobiltelefoner forbudt i fængsler

“Den 1. august 2016 bliver det forbudt for alle at have mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr med i fængsler og arresthuse,” skriver Kriminalforsorgen.

”Det har hele tiden været forbudt for besøgende til indsatte i fængsler og arresthuse at have mobiltelefonen med ind. Nu udvides forbuddet, så det gælder alle, der kommer på fængslet – også de ansatte.

Det vil sige, at forbuddet nu gælder både personer, der er på besøg eller på rundvisning, behandlingspersonale, håndværkere, vagtlæger, politi og alle andre, der opholder sig i fængslet eller arresthuset i forbindelse med deres arbejde.

Forbuddet mod mobiltelefoner kommer i kølvandet på, at Folketinget i juni ændrede straffeloven for at styrke indsatsen mod mobiltelefoner i Kriminalforsorgens institutioner, samt at Justitsministeren i marts har udmeldt 21 tiltag mod mobiltelefoner. Det er et led i at sikre, at mobiltelefoner og lignende udstyr ikke kommer i hænderne på indsatte.

Der er lidt forskel på reglerne i åbne og lukkede fængsler.

I lukkede fængsler og i arresthuse er det strafbart efter straffelovens § 124, stk. 4, hvis du “uretmæssigt” medtager en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr.

“Uretmæssigt” betyder, at du ikke har fået en skriftlig tilladelse til at have mobiltelefonen med. Den skriftlige tilladelse gives af fængslets eller arresthusets ledelse, og den vil kun blive givet helt undtagelsesvist.
I åbne fængsler er det også forbudt at medtage mobiltelefoner og lignende kommunikationsudstyr, men det er ikke strafbart,” skriver Kriminalforsorgen.

Link til artikel på Kriminalforsorgens hjemmeside