Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kun hver 20. person, der i 2020 var udsat for partnervold, anmeldte volden til politiet

4,5 procent kvinder og 2,4 procent mænd i Danmark har været udsat for partnervold i løbet af 2020. Det viser en ny rapport om omfanget af fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk partnervold blandt den danske befolkning. Undersøgelse er foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) for Lev Uden Vold.

Blandt de personer, der har været udsat for partnervold inden for det seneste år, har blot 5 procent anmeldt volden til politiet. Yderligere 4 procent har oplyst, at politiet har fået kendskab til volden på anden vis. Den partnervold, som politiet får kendskab til, drejer sig i næsten alle tilfælde om vold, der er udøvet af en tidligere – og ikke en nuværende – partner.

Voldshændelserne spænder antageligt fra enkeltstående og mindre grov vold til vold, som har en gentagende og mere grov karakter. Psykisk partnervold er den form for vold, som både mænd og kvinder oftest oplever, mens økonomisk partnervold er et relativt sjældent fænomen. Uanset hvilken voldsform der er tale om, er kvinder hyppigere udsatte for partnervold end mænd, skriver VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

Fra 2012 til 2020 er der kun sket et svagt faldt i antallet af danskere, der udsættes for partnervold, mens der i samme periode har været et signifikant fald i danskere, der udsættes for vold i almindelighed.

Læs hele artiklen på VIVE’s hjemmeside

Hent rapporten ”Partnervold i Danmark 2020”

Rapport: Ni ud af ti tilfælde af partnervold anmeldes ikke, Politiken.dk, 01-04-2022