Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Kriminalstatistikken for 2016: Overtrædelser af straffeloven stiger for første gang i 7 år

Danmarks Statistik har i dag offentliggjort kriminalstatistikken for 2016. Statistikken – Kriminalitet 2016 – viser, at antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven steg med 3 % fra 2015 til 2016 til lidt over 400.000. Stigningen kommer efter seks år med et faldende antal anmeldelser. Den samlede stigning dækker bl.a. over flere bedragerier, mens antallet af indbrud både i beboelse og virksomheder er faldet. Ligeledes er antallet af anmeldte volds- og seksualforbrydelser steget, hvilket til dels kan skyldes ændret registreringspraksis.

Statistikken viser også, at halvt så mange af de mindreårige i dag bliver dømt for kriminalitet, som det var tilfældet for syv år siden. De lovovertrædelser, der begås af mindreårige, er især butikstyverier og hærværk.

Kriminalitetsstatistikken viser bl.a. også, at:

  • De 15-24-årige er den aldersgruppe, der oftest dømmes efter straffeloven, mens personerne over 50 år dømmes mindst. Dog er antallet af domme blandt de 15-19-årige faldet med 45 % de seneste ti år.
  • Andelen af frihedsstraffe var størst for voldsforbrydelserne, hvor næsten otte ud af ti afgørelser endte med frihedsstraf. Det er dobbelt så ofte som for overtrædelser af straffeloven generelt.
  • Antallet af domme for spirituskørsel faldt med 12 % fra 2015 til 2016. Det er især mænd, der dømmes for spirituskørsel.
  • Blandt de personer, der i 2013 blev løsladt fra fængsel eller fik en fældende strafferetlige afgørelse, begik 31 % en ny lovovertrædelse i løbet af de næste to år. Andelen er størst blandt de unge mænd på 15-19 år, hvor 51 % begik ny kriminalitet.
  • Politiet foretog ca. 35.000 anholdelser i 2016. Målt i forhold til befolkningens størrelse var der flest anholdelser af de 18-24-årige, hvor der var 32 anholdelser pr. 1.000 mænd og 2 anholdelser pr. 1.000 kvinder.