Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Justitsministeren vil forbyde gaver og reklametøj til indsatte

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) vil forbyde gaver til indsatte og deres pårørende, og han iværksætter samtidig en undersøgelse af problemerne i branchen. Derudover igangsætter Advokatrådet flere initiativer, der skal styrke det eksisterende tilsyn med advokater, oplyser Justitsministeriet.

Ministeriet skriver videre i pressemeddelelsen: ”Forsvarsadvokaters opgave er at forsvare deres klienter i straffesager, og her spiller de en helt central rolle i vores retssamfund. Det er afgørende, at advokatens arbejde ikke bliver påvirket af uvedkommende interesser. På det seneste har der været flere historier om forsvarsadvokater, der uddeler reklametøj og gaver til indsatte klienter og klienternes pårørende for bl.a. at markedsføre sig selv. Den tendens ønsker justitsministeren at sætte en stopper for og iværksætter derfor flere nye tiltag,” skriver ministeriet og nævner følgende tiltag:

  • Forbud mod at give gaver og reklametøj til indsatte. Ministeren vil lave en ændring af reglerne, så det bliver ulovligt for forsvarsadvokater at give nogen form for gaver til deres klienter eller klienters pårørende. Enhver form for gave vil være ulovlig.
  • Forbud mod reklametøj i fængslerne.Som reglerne er i dag, må indsatte bl.a. ikke bære tøj, der kan virke som en magtdemonstration over for andre. Forbuddet dækker f.eks. veste med rygmærker. Med ændringen udvides forbuddet til også at gælde for reklametøj fra forsvarsadvokater.
  • Undersøgelse af problemets omfang.Det er nødvendigt, at der effektivt bliver gjort noget ved alle de problemer, der er blandt forsvarsadvokaterne. Derfor vil justitsministeren iværksætte en ekstern undersøgelse, der kan skabe et overblik over, hvilke problemstillinger der faktisk findes, hvor udbredt de er, og hvad der kan gøres for at imødegå dem. Kriminalforsorgen har også iværksat en undersøgelse af, om institutionerne har kendskab til tilfælde, hvor advokater har givet indsatte gaver og kontantbeløb. Justitsministeriet har modtaget resultatet af undersøgelsen og er i færd med at gennemgå det nærmere, oplyser Justitsministeriet.

Derudover har Advokatrådet tilkendegivet at ville iværksætte en række initiativer med henblik på at styrke det eksisterende tilsyn med advokater. Det drejer sig for det første om, at rådet vil intensivere sit tilsyn med forsvarsadvokaterne, for det andet om, at rådet og Advokatsamfundet vil styrke informationsindsatsen om de krav, der stilles til advokater, og for det tredje om, at rådet vil præcisere kravene til forsvarsadvokater i de advokatetiske regler, skriver Justitsministeriet.

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet