Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Institut for Menneskerettigheder: Sagsomkostninger fra straffesager rammer unge ekstra hårdt

Hverken domstole eller politi tager hensyn til alder, når unge skal betale sagens omkostninger i en straffesag. Sagsomkostningerne kan fastholde unge i gæld og i værste fald hindre, at de kommer ud af kriminalitet, skriver Institut for Menneskerettigheder, der har offentliggjort en ny rapport om unges gæld fra sagsomkostninger.

Rapporten viser, at 680 børn og unge mellem 15 og 17 år i 2022 skyldte den danske stat cirka 16 millioner kroner for omkostninger fra en straffesag. De færreste af dem, der har fået en dom, vil kunne indfri deres gæld fra sagsomkostninger, skriver Institut for Menneskerettigheder.

En af de unge er Theis, der har fra sagsomkostninger i de to straffesager, han blev idømt, da han var henholdsvis 15 og 16 år. “Jeg skylder nok 250.000 kroner i sagsomkostninger. Det er mange penge, når man lige er fyldt 17 år. Jeg bliver aldrig fri af gælden. … Det er stressende at tænke på, at når jeg kommer ud, har jeg gæld, som sidder fast på mig resten af mit liv. Det kan godt gøre mig ked af det,” siger han i rapporten.

Institut for Menneskerettigheders gennemgang af dansk retspraksis viser, at domstolene sjældent tager hensyn til alder, når unge samtidig med en dom bliver pålagt at betale sagsomkostningerne. ”Det er vigtigt at få tydeliggjort i lovgivningen, at både domstole og politi har pligt til at tage hensyn til alder i forhold til sagsomkostninger. I dag bliver det ikke gjort tilstrækkeligt, så unge risikerer at slæbe rundt på gæld, de aldrig kommer af med,” siger Marya Akhtar, der er juridisk chef på Institut for Menneskerettigheder.

Instituttet anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at hensynet til den dømtes alder skal fremgå udtrykkeligt af retsplejeloven og straffuldbyrdelsesloven i forhold til opkrævning af sagsomkostninger.

Læs mere

Læs hele artiklen på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside

Hent rapporten ”Jeg bliver aldrig fri af gælden”

Et knivstikkeri efterlod Haidar Ansari med en gæld på 300.000 kroner, Politiken.dk, 26-09-2023 (betalingsartikel)