Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Indsatte ønsker flere uddannelsestilbud, mens de er i fængsel

Undersøgelsen blev præsenteret i Koncertkirken (Blågårds Kirke) på Nørrebro i slutningen af maj 2023. På billedet ses to af rapportens tre forfattere: Anna Elisabeth Thomsen (stående th.) og Anders Lachenmeier (tv. på talerstolen). Den tredje er Sofie Amalie Poulsen. (Foto: Bent Dahl Jensen)

Indsatte ønsker flere uddannelsestilbud, mens de er i fængsel

Langt hovedparten af de indsatte i arrester, fængsler og udslusningsfængsler (tidligere kaldet pensioner) ønsker at kunne uddanne sig, mens de sidder i fængsel. Det viser en stor undersøgelse, der er lavet af tænketanken Perspektiv.

Som led i undersøgelsen har 1.730 indsatte besvaret et spørgeskema. Her svarer 78,4 procent af de indsatte, som ikke er i gang med en uddannelse, at de gerne vil i gang med en uddannelse. Og blandt indsatte, der er i gang med en uddannelse, svarer 86,9 procent, at de ønsker mere uddannelse. Undersøgelsen er foretaget i 2022, hvor der i gennemsnit var et belæg på 4.401 indsatte i fængsler og arrester. Spørgeskemaundersøgelsen omfatter dermed over 39 procent af det gennemsnitlige antal indsatte.

Der foreligger ikke tal for, hvor mange indsatte der er i gang med en uddannelse. Men andelen var ifølge Kristeligt Dagblad lavere i 2020 end fire år tidligere. Avisen skrev, at tal fra Kriminalforsorgen viste, 14 procent af de indsatte i danske fængsler i 2016 havde undervisning som deres obligatoriske beskæftigelse, og at andelen faldt til 8 procent i 2019 og 7 procent i 2020.

Undersøgelsen viser, at uddannelsesniveauet generelt er lavere blandt indsatte end i befolkningen som helhed. Således har 14 procent af de indsatte ikke gennemført en uddannelse – sammenlignet med 0,6 procent for befolkningen som helhed. Og 38,9 procent har afsluttet grundskolen som højeste gennemførte uddannelse – sammenlignet med 23,8 procent for befolkningen som helhed. Det betyder, at over halvdelen af de indsatte ikke har en uddannelse eller har grundskolen som højeste uddannelse, mens det for befolkningen som helhed kun gælder mindre end en fjerdedel.

Godt 10 procent af de indsatte har gennemført en gymnasial uddannelse, og knap 24 procent har taget en erhvervsfaglig uddannelse. Knap 5 procent har en kort videregående uddannelse, godt 3 procent har en mellemlang videregående uddannelse, og knap 5 procent har en lang videregående uddannelse (bachelor- eller kandidatgrad).

Stor efterspørgsel på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser

Undersøgelsen viser, at næsten 60 procent af de indsatte, der er under uddannelse, er i gang med forberedende voksenundervisning (FVU) eller almenvoksenuddannelse (AVU), mens 23,5 procent er i gang med HF eller anden gymnasial uddannelse. Knap 14 procent deltager i korte arbejdsmarkedskurser (AMU), godt 8 procent er i gang med en erhvervsuddannelse, og knap 5 procent er i gang med en videregående uddannelse. Nogle er i gang med flere uddannelsestilbud, og giver summen mere end 100.

Der er stor interesse for at få mere uddannelse blandt de indsatte. 37 procent efterspørger erhvervsuddannelser, og godt 35 procent ønsker at komme i gang med en gymnasial uddannelse. Knap 30 procent efterspørger AMU-kurser, og godt 24 procent er interesseret i videregående uddannelser.

Barrierer for at komme i uddannelse

Der peges i undersøgelsen på flere forhold, der begrænser adgangen til uddannelse. En af dem er alder. ”Kriminalforsorgen prioriterer uddannelsesindsatser for indsatte under 30 år til stor frustration for indsatte over 30 år,” hedder det i undersøgelsen – ”til trods for, at de har en interesse i at komme i uddannelse, og at mange over 30 år ikke har gennemført en uddannelse eller har grundskolen som højst færdiggjorte uddannelse”.

En anden forskel er, at der ikke alle steder er adgang til computer og internet.

Undersøgelsen viser, at der også er udfordringer i forhold til at gennemføre en uddannelse. Godet en fjerdedel af de indsatte i undersøgelsen oplyser, at de har afbrudt en uddannelse, mens de sad i fængsel. For over 36 procent af dem skyldtes det overførslen fra en institution til en anden (fx fra arrest til fængsel, eller fra lukket til åben afdeling), som af mange indsatte opleves som ”en udfordring for et godt og meningsfyldt forløb, da det kan sætte en stopper for igangværende uddannelsesforløb og lede til tab af motivation”. En indsat fortæller, at han nåede ”14 forskellige celler det første år som afsoner” samtidig med, ”at han forsøgte at opstarte HF”.

Mange får kun få timers undervisning om ugen

Indsattes ønske om uddannelse handler også om at få flere undervisningstimer på de uddannelser, de er i gang med.

Både indsatte på uddannelsesafdelinger, og især indsatte på almindelige afdelinger, der er i gang med en uddannelse, ønsker flere timer. Blandt indsatte på uddannelsesafdelinger svarer 46 procent, at der gerne må være flere timer, mens 52 procent synes, at timetallet er tilpas. Undersøgelsen viser, at 35 procent af dem har under 10 timers undervisning om ugen, mens 24 procent har mellem 11 og 20 timers undervisning om ugen, og 41 procent har over 20 timers undervisning ugentligt.

Blandt indsatte på almindelige afdelinger, der er i gang med en uddannelse, er ønsket om flere timer endnu større. Her svarer 78 procent, at der gerne må være flere timer, mens 21 procent synes, at timetallet er tilpas. Undersøgelsen viser samtidig, at 83 procent af dem har under 10 timers undervisning om ugen, mens 8 procent har mellem 11 og 20 timers undervisning om ugen, og 9 procent har over 20 timers undervisning ugentligt.

Forslag til forbedringer

På baggrund af undersøgelsen, der er samlet i en rapport på godt 100 sider, har tænketanken Perspektiv udarbejdet et katalog (44 sider) med 12 anbefalinger til, hvordan man kan give en bedre uddannelse til indsatte. Heriblandt:

• At der udbydes flere erhvervsuddannelser, AMU-kurser, gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser.

• At der bliver et større og mere varieret udbud af uddannelser i arresterne.

• At alle indsatte, der er i uddannelse, får adgang til computer

Tænketanken har produceret fem korte videoer, der følger op på undersøgelsen ved at belyse nogle af de vigtigste emner fra rapporten. Alle videoerne kan ses på tænketankens YouTube.

Læs mere

Langt færre indsatte uddannes: Vejen til et bedre liv efter fængslet er blevet sværere, Kristeligt Dagblad, 29-04-2021

Uddannelse til indsatte (rapport), Tænketanken Perspektiv, 25-05-2023

Bedre uddannelse til indsatte (anbefalinger), Tænketanken Perspektiv, 25-05-2023

Tænketanken Perspektiv

Artiklen er opdateret den 14. september 2023 med afsnit om antal undervisningstimer.