Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Høje renter på gæld fra sagsomkostninger gør det svært for dømte at slippe af med gæld, når de kommer ud af fængslet

To af regeringens støttepartier, Radikale Venstre og SF, vil have ændret loven, så dømte, der er færdige med at afsone, ikke skal betale 8 procent i renter på deres gæld fra sagsomkostninger. Justitsministeren erklærer sig klar til at se på reglerne, skriver Politiken.dk.

Annette Olesen, lektor i kriminologi på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet, forsker i gælden fra straffesager, og hun er ikke i tvivl om, at rentetilskrivningen har forværret et allerede eksisterende problem.

»Det er ikke nyt, at gælden fra straffesager er et stort problem for mange, men det er relativt nyt med rentetilskrivning, og det gør det kun endnu sværere for folk i den gruppe at betale. Det vil sige, at incitamentet bliver endnu lavere for at arbejde eller uddanne sig,« siger Annette Olesen til skriver Politiken.dk.

Læs hele artiklen på Politiken.dk (betalingsartikel)

I en lederartikel skriver Politiken den 23. januar: ”Derfor er det oplagt, som foreslået af SF og Radikale, at fjerne ’rockerrenterne’ fra sagsomkostningerne og desuden sikre en gældssanering, så de tidligere indsatte kan få en chance for at komme væk fra den kriminelle løbebane. Det er allerede sket i Sverige og Norge, hvor der er fundet løsninger på problemet til gavn for staten og den enkelte uden at gå på kompromis med retsfølelsen i befolkningen.”

Læs hele lederartiklen på Politiken.dk

Ny undersøgelse

I november 2020 offentliggjorde en projektgruppe med lektor Annette Olesen, Aalborg Universitet, en ny undersøgelse om effekten af sagsomkostninger i straffesager. Undersøgelsen samler ny viden på området i forlængelse af Annette Olesens ph.d.-afhandling Løsladt og gældsat fra 2013.

”Fremtidsprognosen viser, at hvis vi ikke ændrer på den nuværende ordning, kan vi forvente, at den samlede gæld fra sagsomkostninger stiger fra de nuværende 4,4 mia. kroner til 13 mia. kroner i 2030,” hedder det i en omtale en af den nye undersøgelse – og videre:

”I 2016 var 72 pct. af skyldnerne af denne gældstype uden betalingsevne, og denne gruppe stod samtidig registreret for 80 pct. af den samlede gæld. Med skyldnergruppens ringe betalingsevne for øje bliver det med afsæt i to forskellige indkomstgrupper belyst, hvor umulig eller udfordrende og langstrakt processen er for at blive gældfri ved månedlige afdrag. Det bliver desuden slået fast, at domfældte ikke skal gøre sig forhåbninger om at kunne få eftergivet eller saneret deres gæld fra sagsomkostninger. Yderligere bliver det belyst, at de restriktive inddrivelsesregler gør det meget svært for gældsrådgivere at understøtte en forbedring af skyldnernes økonomiske situation. Kort sagt understreger antologien, at sagsomkostninger i straffesager i overvejende grad er ubetalelige, da det er umådeligt svært for skyldnerne at afdrage, få eftergivelse eller blive rådgivet ud af denne gældstype.”

Læs mere om den nye undersøgelse

Links til relaterede artikler mv.

Den første hilsen, Hans Andersen fik fra samfundet, da han blev løsladt, sendte ham ned i håbløshed, Politiken.dk, 18-01-2021 (betalingsartikel)

Gigantiske advokatregninger gør det umuligt for mange tidligere kriminelle at komme tilbage til samfundet (kronik), Politiken.dk, 04-01-2018 (betalingsartikel)

Sagsomkostninger i straffesager er rene fantasimilliarder i statsbudgettet (kronik), Berlingske, 23-11-2020

Brev fra Annette Olesen til Folketingets Retsudvalg, 23-11-2020