Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Medlemsfremgang og § 8a-godkendelse

Erik Adrian, næstformand for bestyrelsen, aflægger beretning.

Foto: Bent Dahl Jensen

Medlemsfremgang og § 8a-godkendelse

Café Exit fik i 2015 så mange nye medlemmer, at vi nåede over 300, og samtidig modtog foreningen gavebidrag fra over 100 enkeltpersoner. Det betød, at foreningen opfyldte betingelserne for at blive godkendt efter ligningslovens paragraf 8a. Godkendelsen giver Café Exit flere fordele, bl.a. økonomiske, og samtidig betyder det, at gavebidrag til foreningen kan trækkes fra på selvangivelsen efter ligningslovens betingelser.

§ 8a-godkendelsen var en af de positive ting, som fængselspræst Erik Adrian trak frem i beretningen ved Café Exits generalforsamling, der blev holdt den 24. maj 2016 i Apostelkirkens menighedssal. Erik Adrian, der er næstformand, aflagde beretningen, da formanden, sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen, pt. har studieorlov.
Café Exit har i dag omkring 390 medlemmer.

Mange deltager i aktiviteter i fængsler
Erik Adrian glædede sig også over, at der kommer et stigende antal deltagere til Café Exits aktiviteter i fængslerne, hvilket optimerer mulighederne for en tidlig indsats; og at foreningen har fået flere frivillige, således at der nu er op imod 200 frivillige på landsplan.
En anden positiv udvikling er, at Café Exit holder flere og flere kriminalpræventive foredrag for konfirmander og ude på skoler – mange af dem ved hjælp af to tidligere indsatte, Tom og Martin.

Egenkapitalen konsolideret
Regnskabsmæssigt sluttede 2015 med et overskud på godt 0,3 mio. kroner, som er blevet tillagt egenkapitalen, som nu på 1,1 mio. kroner.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer
Fængselspræst Erik Adrian, informationsmedarbejder Hans Andersen og lektor Elmo Due blev genvalgt til bestyrelsen. Ud over de tre består bestyrelsen af Niels Nymann Eriksen, Henrik Nepper-Christensen, William Rentzmann og Peter Walin.
Som suppleanter blev Ruth Gøjsen Andersen og Christel Kirk Brubacher genvalgt.

Beretning for 2015