Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Gode resultater, når familien inddrages

To indsatstyper har succes med at inddrage familier til kriminalitetstruede unge. Det viser en ny kortlægning, som TrygFonden og Det Kriminalpræventive Råd står bag, fremgår det af en artikel på rådets hjemmeside.

To indsatstyper har vist lovende resultater i arbejdet med at få 10-17-årige væk fra en konfliktfyldt og måske kriminel glidebane. Indsatserne handler begge to om at bruge de uudnyttede ressourcer, som familierne omkring de unge ofte har. Og indsatserne er forholdsvis lette og billige at sætte i værk, skriver Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

Familierådslagning, hvor flere familiemedlemmer og pårørende samles og selv finder løsninger sammen med den unge, har vist gode resultater. Familierne oplever en stor grad af selvbestemmelse og dermed også et større ansvar for at finde holdbare løsninger. Og den unge bestemmer selv, hvem der skal med til familierådslagningen.

 

Den anden indsats, som har vist lovende resultater, er Forældrenetværk. Her mødes seks-otte forældre, som har problemer med, at deres børn pjækker fra skole og måske hænger ud sammen sent om aftenen. Møderne bruges til at finde fælles løsninger på problemerne, og det styrker forældrene i deres rolle som forældre. Eller som en af forældrene fortæller om forældrenetværkets betydning: ”vi blev vores forældreansvar meget mere bevidst”. Forælderen fortsætter med at sige, at netværket har gjort det lettere at stille krav til barnet.

Begge indsatser tager fat om problemerne, før det har udviklet til gentagen kriminalitet hos de unge.

 

Begge indsatser er sammen med tre andre indsatstyper beskrevet i rapporten ”Forældre- og ungeinddragende tiltag til forebyggelse af ungdomskriminalitet”, som kortlægger danske og internationale studier udgivet mellem 2000-2015, der viser effekter af forskellige inddragende tiltag. Der er desuden foretaget en kvalitativ afdækning af danske erfaringer med de to indsatser igennem interviews med de to kommuner (Faaborg-Midtfyn og Furesø), som har erfaring med hhv. familierådslagning og forældrenetværk.

Kortlægningen er udført af KORA for TrygFonden og DKR som led i arbejdet med at finde virksomme metoder til at forebygge ungdomskriminalitet. Kortlægningen og en sammenfatning af den kan hentes gratis.