Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:
Frivillige bringer noget normalitet ind i fængsel

Frivillige i Kvindeklubben laver gaver til indsatte kvinder. (Foto: Bent Dahl Jensen, Café Exit)

Frivillige bringer noget normalitet ind i fængsel

”Det er superhyggeligt at lave noget kreativt en gang imellem. Det giver noget normalitet i en ellers unormal situation.” Sådan siger en indsat kvinde i Jyderup Fængsel, når hun fortæller, hvad det betyder for hende at deltage i Café Exits kvindeklub, der arrangerer kreative aktiviteter i fængslet. Det sammenfatter meget godt, hvad der motiverer kvinderne til at deltage i aktiviteterne, og hvad de får ud af at være med.

Det viser en spørgeskemaundersøgelse om Kvindeklubbens aktiviteter i de åbne og lukkede afdelinger i Jyderup Fængsel. Der blev i maj-juni 2023 uddelt omkring 60 spørgeskemaer til deltagerne, og 32 kvinder har besvaret skemaet. Evalueringen er udarbejdet af Anders Brinck Rosenholm, der er kriminolog og projektleder i Café Exit, og Kristine Helverskov Nielsen, der er antropolog og frivillig i Café Exit.

72 % har svaret, at de kommer i Kvindeklubben både ”fordi det er hyggeligt” og ”fordi jeg kan lide at lave kreative ting”. Det viser, at motivationen for de fleste af kvinderne er både social og personlig.

Positivt og fordomsfrit fællesskab

Hvad får kvinderne så ud af at deltage? Her har de kunnet krydse af ved flere svarmuligheder:
72 % svarer ”jeg får noget socialt (bliver en del af et positivt fællesskab)”.
53 % svarer ”jeg får lov til at lave kreative ting og udtrykke mig kunstnerisk”.
72 % svarer ”jeg får ro på og et pusterum fra hverdagen”.
44 % svarer ”jeg får noget normalitet og ’glemmer’, at jeg er i fængsel”.

Flere af kvinderne nævner i deres kommentarer, at det giver dem sindsro og positive tanker at deltage i Kvindeklubben. De beskriver fællesskabet i Kvindeklubben som fordomsfrit, hyggeligt og sjovt. Flere nævner, at det betyder noget for dem, at nogle vil bruge deres fritid på dem, samt at de har mulighed for at give de ting, de laver i Kvindeklubben, som gaver til deres pårørende.

Det fremgår videre af evalueringen, at det betyder noget for kvinderne at tale med nogen “udefra”, som møder dem ligeværdigt som mennesker og ikke ser dem som ”kriminelle”. På den måde bidrager det med noget normalitet for dem i en ellers unormal hverdag. Der er forskellige elementer, som bliver fremhævet af kvinderne i forhold til, hvad der skaber ligeværdighed. Det handler både om, at det er drevet af frivillige, som er der, fordi det betyder noget for dem, at de bliver mødt uden fordomme, og at Kvindeklubben bidrager med noget til kvinderne ved at bringe materialer og kreative aktiviteter.

Undersøgelsen viser også, at de fleste af kvinderne ønsker selv at være frivillige. Som begrundelse henviser mange af kvinderne til deres egen oplevelse med frivillighed og fortæller, at de gerne vil gøre en forskel for andre, som de selv har oplevet. Det viser, at det frivillige engagement i Kvindeklubben inspirerer kvinderne til selv at blive frivillige, og der opstår dermed et ”afsmittende” fællesskab.

Hent rapport med hele spørgeskemaundersøgelsen.

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen

• Evalueringen af Kvindeklubbens aktiviteter i Jyderup Fængsel er lavet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse med 32 respondenter i fængslets åbne og lukkede afdelinger. Kvindeklubben kommer ca. to gange om måneden i hver afdeling. Der var i alt 752 deltagere til aktiviteterne i 2023.

• Der er i perioden fra medio maj til medio juni 2023 uddelt ca. 60 spørgeskemaer til deltagere i Kvindeklubbens aktiviteter i fængslets åbne og lukkede afdelinger, hvor der i alt er 85 pladser. Herudover er der en arrestafdeling med 58 pladser, men den indgår ikke i evalueringen.

Fakta om respondenterne

Alder: Den yngste er 18 år, den ældste 60 år. Gennemsnitsalderen er 39 år.

Domslængde: Fra 2 måneder til 16 år. Dommene er i gennemsnit på 5 år og 10 måneder.

Deltagelse: 1/3 svarer, at de kommer hver anden gang (10 deltagere), mens 2/3 svarer, at de kommer (næsten) hver gang (22 deltagere).