Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Flere anmeldelser for overtrædelser af straffeloven i 2022 end i 2021, men stadig 100.000 færre end i 2012

Efter en faldende tendens i anmeldte overtrædelser af straffeloven siden 2012, steg antallet i 2022 med næsten 17 procent. Det var især tyverier, seksualforbrydelser og voldsforbrydelser, som trak op, skriver Danmarks Statistik

I 2022 blev der anmeldt omkring 338.200 overtrædelser af straffeloven mod næsten 289.500 i 2021 – en stigning på knap 17 procent, fremgår det af statistikken ”Kriminalitet 2022”. Antallet af anmeldelser ligger dog fortsat over 100.000 lavere end i 2012, hvor der blev anmeldt 440.772 overtrædelser af straffeloven.

Antallet af anmeldelser af seksualforbrydelser og voldsforbrydelser steg med hhv. 14 og 16 procent fra 2021 til 2022. Stigningen vedr. seksualforbrydelser skyldes særligt flere anmeldelser om børnepornografi og vedr. voldsforbrydelser skyldes det flere anmeldelser om simpel vold, som fx omfatter slag, spark og skub.

Over 80 procent af de anmeldte straffelovsovertrædelser er ejendomsforbrydelser, som omfatter bl.a. indbrud, tyveri, bedrageri og hærværk. I 2022 steg antallet af anmeldte ejendomsforbrydelser med 15 procent i forhold til 2021. Størstedelen af stigningen skyldtes flere anmeldelser af bedrageri, lommetyveri, cykeltyveri og butikstyveri, skriver Danmarks Statistik. 

Læs hele artiklen på Danmarks Statistiks hjemmeside

Hent statistikken ”Kriminalitet 2022”