Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Finanslovsforslag: Prioritering af Kriminalforsorgen

Regeringen foreslår, at der afsættes en reserve på ca. 240 mio. kroner i 2022 og stigende til 440 mio. kroner i 2025, der kan indgå som finansiering i en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. Det fremgår af det finanslovsforslag, som finansminister Nicolai Wammen (S) præsenterede mandag den 30. august.

I løbet af efteråret skal laves en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen, og i forbindelse med finanslovsudspillet skriver regeringen:

”Kriminalforsorgen løser en stor og vigtig opgave med at opretholde et trygt og sikkert samfund. Et stigende antal indsatte og færre ansatte udfordrer Kriminalforsorgens fysiske rammer og presser de ansatte, som samtidig oplever mere forhærdede og negativt styrende grupper af indsatte end tidligere.

Regeringen ønsker derfor at forbedre Kriminalforsorgens fysiske rammer og styrke fastholdelse og rekruttering af det uniformerede personale, bl.a. med et fokus på uddannelse, bedre rammer for opgaveløsningen og et styrket arbejdsmiljø. Samtidig skal de indsatte opleve et klart fokus på ret og pligt. Indsatte, der skaber utryghed og udsætter de ansatte i fængsler og arrester for trusler og voldelige overfald, skal mødes med klar konsekvens og et minimum af privilegier, mens indsatte, der lever op til deres pligter og viser, at de gerne vil leve et liv uden kriminalitet, skal have den fornødne støtte og tilbud.

Regeringen vil i efteråret 2021 invitere Folketingets partier til forhandlinger, hvor regeringen vil lægge op til en fuldt finansieret styrkelse af Kriminalforsorgens økonomi for 2022-2025,” skriver Finansministeriet.

Link til pjece om finanslovsforslaget