Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Ekstrabevilling til Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen er markant udfordret med mange indsatte, for lidt plads og for få ansatte. Derfor har regeringen nu afsat en merbevilling på 81,5 mio. kroner i 2020 til Kriminalforsorgen, skriver Justitsministeriet.

Kriminalforsorgens institutioner er presset i øjeblikket, for der er flere indsatte, end der i øjeblikket er fængselspladser til. Kriminalforsorgen vurderer, at den såkaldte belægsprocent, der er et udtryk for, hvor mange af pladserne, der bliver benyttet af indsatte, vil stige til over 104 % i løbet af 2020. Til sammenligning var det forudsat, at den ville være ca. 96 % ved indgåelsen af den seneste flerårsaftale for Kriminalforsorgen i 2017. Det høje belægstal kan være med til at højne konfliktniveauet hos de indsatte og medfører et ekstra stort arbejdspres og større risiko for nedslidning af de ansatte.

Situationen er uholdbar, og derfor har regeringen nu afsat 81,5 mio. kr. som en økonomisk saltvandsindsprøjtning til Kriminalforsorgen i 2020. Merbevillingen skal bl.a. være med til at finansiere, at der er flere indsatte end forventet ved den seneste flerårsaftale, og til at skabe flere fængselspladser, så belægsprocenten i fængslerne kan reduceres til gavn for de ansatte, skriver Justitsministeriet.

Link til pressemeddelelse fra Justitsministeriet