Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Domstole straffer hårdere for vold, voldtægt og pædofili

Nye tal viser, at vold, voldtægt og pædofili straffes markant hårdere end hidtil, skriverKristeligt Dagblad. Justitsministeriet har gennemgået domme fra perioden 2011-2017 for vold, voldtægt og pædofili, og der tegner sig et tydeligt billede. For alle forbrydelser er straffen i perioden steget markant. For grov vold er der tale om en stigning på 25 procent. Voldtægt giver i gennemsnit en 20 procent længere straf, og for pædofili er straffen i gennemsnit blevet 36 procent længere, skriver Kristeligt Dagblad.

”Vi følger regeringens og Folketingets ønsker. I dag straffer vi hårdere for stort set alle forbrydelser, end vi gjorde tidligere,” siger Mikael Sjöberg, der er formand for Dommerforeningen og dommer ved Østre Landsret.

I lyset af de nyeste tal fra Justitsministeriet er der ifølge kriminolog Linda Kjær Minke behov for en grundlæggende diskussion om, hvorvidt straf virker.

”Hvad er formålet med straf? Er hensigten, at dømte begår mindre kriminalitet, så er der forskning, der viser, at strafskærpelser ikke har en effekt. Vil man gerne have, at dem, der begår kriminalitet, fjernes fra vores åsyn, så er vi godt i gang,” siger Linda Kjær Minke, lektor ved juridisk institut ved Syddansk Universitet.

Hun har foretaget en kortlægning, som viser, at indsatte generelt sidder længere tid i fængsel i Danmark end tidligere. Andelen af langtidsindsatte, der afsoner i mindst fem år, er steget fra 22,7 procent i 2011 til 27 procent i 2016.

I en artikel på Politiken.dkrefereres der til erfaringer fra USA’s justitsministeriums forskningsenhed, National Institute of Justice. Det oplyses her, at længden af en fængselsstraf har meget lille effekt, når det kommer til at afskrække folk fra at begå forbrydelser. ”Forskningen viser tydeligt, at risikoen for at blive anholdt er langt mere effektiv til at afskrække folk fra kriminalitet end selv meget hårde straffe,” skriver National Institute of Justice på sin hjemmeside.

Læs hele artiklen i Kristeligt Dagblad

Læs hele artiklen på Politiken.dk

Nyheden har givet anledning til flere kommentarer i medierne, bl.a. disse:

I et interview på TV2siger justitsminister Søren Pape Poulsen (KF), at han ønsker mere forskning i, hvad det betyder for kriminaliteten, at straffene er blevet hårdere.

Information.dk skriver i en leder, at det er bekymrende, at justitsministeren ikke mener, at man skal lytte til forskningen, fordi den ”i sin natur altid er bagefter virkeligheden”.

“Det står Søren Pape frit for at prioritere hensynet til retsfølelsen over en effektiv bekæmpelse af kriminalitet. Men så burde han være optaget af, hvad befolkningen rent faktisk finder retfærdigt. Befolkningens retsfølelse kommer til udtryk gennem de borgere, der sidder med som domsmænd i straffesager. … Og hvad er så budskabet fra de borgere, der ikke bare læser om spektakulære straffesager i medierne, men som får indsigt i alle sagens forskellige forhold? De dømmer mildere end de juridiske dommere. Det er borgerne, der trækker straffen ned – også i f.eks. voldtægtssager,” skriver Information.dk.

Go Morgen Danmark på TV2 bragte den 24. januar kl. ca. 8.10, hvor bl.a. Tom Hansen, der er projektmedarbejder i Café Exit, medvirkede. Programmet var direkte, men kan ses via TV2 Play, der kræver abonnement.