Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighedNæste indlæg: Forrige indlæg:

Det Kriminalpræventive Råd: Vi kan forebygge kriminalitet blandt etniske minoriteter

En ny rapport om kriminalitet og etniske minoriteter har set dagens lys, og den samler de seneste 13 års forskning på området. Rapporten falder i tre dele: En kortlægning af kriminalitet begået af etniske minoriteter, seks forklaringsmodeller, og en beskrivelse af tre lovende forebyggelsesindsatser, skriver Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

Rapporten er udarbejdet af Aalborg Universitet og finansieret DKR. Den viser ikke overraskende, at vi kan bruge de samme forebyggelsesmetoder over for kriminalitet begået af unge med anden etnisk baggrund end dansk som over for kriminalitet begået af andre unge. Det handler grundlæggende om at give de unge en oplevelse af at være en del af fællesskabet, skriver Det Kriminalpræventive Råd.

Den første delrapport ønsker bl.a. at belyse, om etniske minoritetsunge er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikken, og svaret er, at det på det foreliggende datagrundlag ikke er muligt at svare entydigt på dette spørgsmål. De 12 studier rummer store metodiske forskelle, og derfor er det vanskeligt at sammenligne dem på tværs.

Her er fire pointer fra delrapporten:

• Trods metodisk usikkerhed og variation er det sandsynligt, at voksne under 30 år med etnisk minoritetsbaggrund i ukendt omfang er overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikken

• Overrepræsentationen falder betragteligt, når der kontrolleres for en række relevante og tilgængelige baggrundsvariabler. Ingen af studierne laver den fulde kontrol

• Unge med minoritetsbaggrund, som begår kriminalitet, er ikke mere kriminelle end andre sammenlignelige unge i Danmark

• Overrepræsentationen gælder indtil en vis alder. Når mændene når 24-29-års-alderen, udlignes forskellen i kriminalitetsniveau for alle grupper og inden for alle kriminalitetsformer.

Læs hele artiklen på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside